PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

INFORMACJE DLA RODZICÓW


INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWOLENIU
DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W JEDNEJ GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ DZIECI 5-letnich
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W ZWOLENIU

Opinia (click)

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWOLENIU
DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W JEDNEJ GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ DZIECI 5-letnich
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W ZWOLENIU

Opinia (click)

SPOTKANIA ADAPTACYJNE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH
na rok szkolny 2020/2021


Serdecznie zapraszamy przyszłe "maluszki" wraz z rodzicami na spotkanie adaptacyjne w naszym przedszkolu.
Zapraszamy w dniach
28.08 i 31.08 (piątek i poniedziałek)

Ponieważ spotkania będą odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego bardzo prosimy, aby dziecko było pod opieką
tylko jednego opiekuna. Dorosłych prosimy o przybycie do przedszkola w maseczkach zasłaniających nos i usta oraz zachowanie
bezpiecznej 1,5 m odległości między uczestnikami spotkania. Podczas wejścia do przedszkola dodatkowo obowiązuje dezynfekcja rąk,
pomiar temperatury ciała dziecka i opiekuna oraz podpisanie oświadczenia dla osoby wchodzącej.
Prosimy o zabranie obuwia na zmianę dla dziecka.

Uwaga!
O godzinie spotkania poszczególnych grup rodzice zostaną poinformowani telefonicznie przez wychowawcę.
W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną bardzo prosimy na bieżąco śledzić informacje na naszej stronie,
ponieważ termin zajęć może ulec zmianie lub zajęcia mogą zostać odwołane.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZICÓW z dn. 24.08.2020r.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 informujemy, iż nasze przedszkole rozpoczyna pracę
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, MZ i GIS z dnia 2 lipca 2020r.

Prosimy o zapoznanie się i wnikliwe przeanalizowanie powyższych wytycznych. W razie pytań bliższych informacji udzielają wychowawcy.

Procedury i wytyczne do zapoznania się:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r.
Procedura wydawania posiłków
Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii
Procedura komunikowania się na drodze nauczyciel a dyrektor, nauczyciel a rodzic na czas pandemii
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii
Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Pierwszego września dzieci przynoszą do przedszkola:

1. Obuwie zmienne w podpisanym worku
2. Podpisany ręcznik z zawieszką
3. Karta (czytnik wejścia)
4. Wypełnione i podpisane poniższe dokumenty (poniżej do pobrania)

Dokumenty do pobrania:
Karta informacyjna dziecka (aktualizacja danych)
Zgoda na przebywanie dziecka w przedszkolu i zgoda na pomiar temperatury

Rodzice przyprowadzają dzieci w godzinach pracy danej grupy. Dzieci wchodzą wejściem wyznaczonym
dla każdej grupy, zgodnie z poniższym harmonogramem.

UWAGA RODZICE!!!
Nie ma sal dyżurujących dla dzieci.


Nazwa grupy

Wychowawca

Godziny pracy grupy

Wejście do przedszkola

Misie – 3latki

M. Siewierska

6.30-15.30

główne

Kotki – 3-4latki

E. Chołuj

7.00-15.00

od ogrodu

Pszczółki – 4latki

I. Mendel

7.30-16.30

od ogrodu

Motylki – 5latki

A. Kuc

7.30-15.30

od ogrodu

Biedronki – 5latki

A. Piekarz

7.00-16.00

główne

ADAPTACJA DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH
na rok szkolny 2020/2021
Prezentacja dla rodziców do zapoznania się.

Materiały dla rodziców do druku: materiał 1, materiał 2, materiał 3Lista dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny w lipcu 2020r.
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu
(click na zdjęcie poniżej)

image001.jpgINFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z arkuszem organizacyjnym roku szkolnego 2019/2020 Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu w miesiącu lipcu
zaplanowany jest dyżur wakacyjny. Opieka nad dziećmi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zainteresowanych rodziców prosimy o przemyślany zapis w sekretariacie placówki w dniach od 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r.
W w/w okresie funkcjonować będzie tylko jedna grupa dzieci licząca 12 osób.

Do pobrania:
Wniosek o przyjęcie dziecka na dużur letni w miesiącu lipcu 2020r. w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu.UWAGA RODZICE !!!

Informacja Burmistrza Zwolenia dotycząca wznowienia pracy Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu
od 18 maja 2020r. Pismo poniżej:

image001.jpg

Procedury do zapoznania się:
Procedura wydawania posiłków
Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii
Procedura komunikowania się na drodze nauczyciel a dyrektor, nauczyciel a rodzic na czas pandemii
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii
Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Dokumenty do pobrania:
Karta informacyjna dziecka
Zgoda na przebywanie dziecka w przedszkolu i zgoda na pomiar temperatury


UWAGA RODZICE !!!

Informacja Burmistrza Zwolenia dotycząca wznowienia działalności przedszkola i oddziałów przedszkolnych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwoleń. Pismo poniżej:

image001.jpg

Dodatkowe informacje dla rodziców:
Komunikat MEN z dnia 29 kwietnia - Otwieramy przedszkola od 6 maja br.
Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI !!!

Lista kandydatów przyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu na rok szkolny 2020/2021 (click na zdjęcia poniżej)

image001.jpg  image002.jpg  image003.jpg

Lista kandydatów nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu na rok szkolny 2020/2021 (click na zdjęcie poniżej)

image004.jpg


INFORMACJA

Do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały
ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Więcej na:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI !!!

Zgodnie z regulaminem Rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 podajemy do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 1
w Zwoleniu na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji (click na zdjęcia poniżej)

image001.jpg  image002.jpg  image003.jpg  image004.jpg

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji (click na zdjęcie poniżej)

image005.jpg

Komunikat dla rodziców/prawnych opiekunów kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji
do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu na rok szkolny 2020/2021.

W dniach 
od 24 do 27 kwietnia 2020r. prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA.

Poprawnie wypełnione i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie w w/w terminie można złożyć na trzy sposoby:

1. Elektronicznie w postaci załącznika scanu dokumentu przesłanego na adres
poczty elektronicznej przedszkola pod adresem: 
przedszkolezwolen@wp.pl

2. Elektronicznie w postaci załącznika dokumentu tekstowego przesłanego
na adres poczty elektronicznej przedszkola pod adresem: 
przedszkolezwolen@wp.pl

3. Wrzucić dokument do skrzynki pocztowej znajdującej się na ścianie budynku
przedszkola przy drzwiach frontowych

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców /prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie
będzie skutkowało skreśleniem z listy kandydatów.INFORMACJA

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym
9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Więcej na:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia .Choć nastąpił trudny okres w naszym życiu, kiedy relacje między nauczycielami a dziećmi i rodzicami
zostały zaburzone i weszły na nowe tory, wierzę, że uda nam się pokonać przeciwności i szybko przyjdą lepsze dni.

Życzę Wszystkim przedszkolakom, rodzicom, współpracownikom, partnerom i przyjaciołom,
aby  Święta Wielkanocne, mimo ogromnych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu,
przebiegły w atmosferze radosnego przeżywania. Odradzająca się przyroda była źródłem odnowy.
Wykorzystajmy czas izolacji do refleksji. Połączmy się z bliskimi, chociaż na odległość, dodając im nadzieję i otuchę.


Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu
Małgorzata Krok


Drodzy Rodzice

W związku z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych zachęcamy do odwiedzenia strony : www.mac.pl/publikacje
po bezpłatne wersje elektroniczne kart pracy dla dzieci. Ze strony wydawnictwa można również pobrać karty pracy
z
języka angielskiego seria: I love BOO oraz Kolorowy Start. W ramach przypomnienia informujemy, iż nasze przedszkole
realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem kart pracy, cykl 
Olek i Ada:

"A" - trzylatki,
"A+" - czterolatki,
"B" - pięciolatki.


Logopeda zachęca do nauki w domu! - propozycja ćwiczeń i zabaw dla dzieci (click)


UWAGA !!!

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych tj.
16-25 marca 2020 r. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu
będzie prowadziło obsługę interesantów w
godz. 800 – 1300.

Aby zminimalizować ryzyko epidemiologiczne a także ograniczyć do minimum wizyty osobiste w placówce prosimy
o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej lub drogą pocztową.

Wszystkie zapytania prosimy kierować:

E –mail: przedszkolezwolen@wp.pl
Tel. stacjonarny:
48 676 24 41
Tel. komórkowy:
605 570435


Informacje do pobrania:


Komunikat Mazowieckiej Policji z dnia 27.03.2020r.pdf

MPWIS - APEL do RODZICÓW w zw. z zawieszeniem zajęć szkolnych.pdf

Pismo MKO do rodziców i opiekunów 12.03.2020.pdf


UWAGA !!!

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu dzisiejszym 11. 03.2020 r. Rząd podjął decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć we wszystkich placówkach oświatowych.

W czwartek i piątek 12 - 13. 03. 2020 r. przedszkole będzie pełnić dyżur w celu zapewnienia opieki dzieciom.


Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 02.03.2020r. do 31.03.2020r. odbywać się będzie rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu na rok szkolny 2020/2021.
Zapraszamy zainteresowanych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do dokonywania zapisu.
Wydawanie i przyjmowanie wniosków w
pokoju nr 1 w godzinach 8.00-15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury przyjmowania do przedszkola znajdują się w zakładce
REKRUTACJA.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków działania przedszkoli, szkół i placówek.
Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej. (do pobrania:
BHP.pptx)

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem
zakażenia koronawirusem. (do pobrania:
MEN-koronawirus.docx)

           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP