PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                         
           

NASZE WYDARZENIA 2018/2019

image040.jpg image009.jpg image010.jpg image013.jpg image019.jpg image025.jpg image028.jpg image031.jpg image032.jpg image033.jpg image039.jpg

     Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu - 12.10.2018r.

     ,, Dla naszej Pani” – to tytuł tegorocznej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej przez dzieci 5 – letnie z grupy KANGURKI. Przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyni Anny Soleckiej zaprezentowały program artystyczny dla całej społeczności przedszkolnej oraz zaproszonych gości i rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Grzegorz Molendowski – z-ca burmistrza Zwolenia, p. Katarzyna Madejska – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, p. Wiesława Sałek – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu, p. Izabela Młyńska - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu, p. Elżbieta Makuch – pracownik Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, p. Małgorzata Celi redaktor gazety lokalnej oraz Rada Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu.
     W trakcie programu artystycznego w ten wyjątkowy dzień dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz zaprezentowały układ taneczny do piosenki ,,I Love You Baby” Franka Sinatry.
W podziękowaniu ,, Za trud, uśmiech i okazane serce” dzieci wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola i zaproszonym gościom ,,drobny upominek” który wykonały same z niewielką pomocą swoich pań: Ani i Anetki.
     Serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji dla całego personelu przekazała
p. Dyrektor Małgorzata Krok. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście. Wiele radości i zadowolenia z wykonywanej pracy w imieniu swoim i p. Bogusławy Jaworskiej – burmistrz Zwolenia przekazał p. Grzegorz Molendowski – z- ca burmistrza Zwolenia.
     Słowa uznania i wdzięczności w imieniu nieobecnego p. Waldemara Urbańskiego – Starosty Zwoleńskiego przekazała p. Elżbieta Makuch. Do życzeń dołączyła się również Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Zwoleniu. Za wspaniały występ dzieci zostały obdarowane przez zaproszonych gości słodyczami.


image001.jpg     image002.jpg     image004.jpg     image006.jpg     image009.jpg     image010.jpg

     Wizyta dzieci z grupy Tygrysków i Kangurków w Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu - 05.10.2018r.

     Dnia 05 października Tygryski i Kangurki z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu. Celem wycieczki było zapoznanie z budynkiem szkoły. Spacerując korytarzami dzieci zwiedziły sale lekcyjne, świetlicę szkolną oraz stołówkę. Bardzo miło zostały przyjęte w bibliotece szkolnej gdzie pani bibliotekarka zapoznała dzieci ze swoją pracą.

image002.jpg     image004.jpg     image005.jpg

     "Czytanie na dywanie" - spotkanie czytelnicze uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu z dzieci trzyletnimi z grupy "Biedronek" - 03.10.2018r.

„Dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli”.

     Książka w świecie dziecka to nie tylko uniwersalny klucz do jego wyobraźni – to także klucz do kształtowania jego osobowości i możliwości obfitujących na przyszłość. Dzięki książce dziecko rozwija swój język, poznaje nowe słowa, nabywa umiejętność słuchania. Uczy się także nowych emocji, kształtuje wrażliwość moralną, doskonali pamięć oraz zaspakaja swoją ciekawość poznawczą. Czytanie książek przybliża dzieciom inny, odległy im świat, pozwala dostrzegać różne punkty widzenia, poszerzać ich własne horyzonty, pokazuje różnice pomiędzy ludźmi oraz wieloma aspektami życia. Ważną rolę w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych odgrywa przedszkole. Wiek przedszkolny to czas, w którym dziecko płynnie przechodzi od zabawy w kartkowanie na chybił trafił, do systematycznego oglądania ilustracji, a następnie do zainteresowania tekstem. Zapewnienie dostępu do książek dziecku w tym wieku jest niezwykle ważnym elementem jego rozwoju. Dlatego też pani Agnieszka Piekarz wspólnie z panią Danutą Imańską – nauczycielką Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu od kilku lat organizują spotkania czytelnicze pod nazwą: „Czytanie na dywanie”. W tym roku w zajęciach uczestniczą dzieci najmłodsze – „Biedronki” z grupy pani Agnieszki. Uczniowie PSP Zwoleń chętnie uczestniczą w spotkaniach z młodszymi dziećmi. Wiele z nich uczęszczało do naszego przedszkola i wspólnie z nauczycielem wspominają te chwile spędzone w placówce.

image002.jpg     image003.jpg     image005.jpg     image004.jpg

     "Pocztówkowe Przedszkole" (grupa Tygryski) - 21.09.2018r.

     W tym roku szkolnym Tygryski biorą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym "Pocztówkowe Przedszkole". Ideą wiodącą programu jest propagowanie tradycyjnego sposobu przekazywania informacji w formie papierowej. Głównym celem jest wymia pocztówek z innymi przedszkolami na terenie Polski, zapoznanie z mapą Polski oraz promowanie własnego regionu i przedszkola. Pierwsze pocztówki już wysłane, czekamy na pocztówki od naszych rówieśników ...

image003.jpg     image005.jpg     image008.jpg     image009.jpg     image011.jpg

    „Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!” - spotkanie z policjantami przedszkolaków z grupy
            "Biedronek" i "Motylków" - 20.09.2018r.

     W dniu 20 października dzieci najmłodsze z naszego przedszkola: „Biedronki” i „Motylki”pod opieką swoich wychowawczyń: Agnieszki Piekarz i Anny Kuc spotkały się z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu: panią Katarzyną Cieślik oraz panem Sławomirem Markowskim. Tematem spotkania było: „Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!”. Zamierzeniem wychowawczo-dydaktycznym było: uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim oraz rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
Pan i pani policjantka w bardzo przystępny sposób przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Opowiadali jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w drodze do przedszkola, do kogo zwracać się w sytuacjach zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Przedszkolaki wyrecytowały pięknie wiersz I. Salach „Światełko” oraz zaśpiewały piosenkę „Samochody”. Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły gościom słodki upominek.

           
                           
                           
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP