PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

       
                         
       

         
                         
                   
                     
         

ORGANIZACJA

1. Rytm dnia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu.

2. Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego.

3. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu.

4. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.

5. Koncepcja Pracy Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu.

6. Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dzieci
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu
         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
         

         
         

PPNR12008.Opracowanie:MPP