PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

         
                         
         

         
                         
         

Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego

1. W ogrodzie przedszkolnym każda grupa dzieci przebywa pod opieką co najmniej dwóch osób dorosłych współodpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo: (nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa).

2. Dla zachowania bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu na zestawie zabawowym (twierdza) może przebywać tylko jedna grupa asekurowana przez osobę dorosłą.

3. W czasie zabaw w piaskownicy nie powinno przebywać więcej niż 25 dzieci, nad ich bezpieczeństwem czuwa osoba odpowiedzialna.

4. Zabawa na innych urządzeniach ogrodowych odbywa się pod opieką i za zgodą osoby dorosłej.

5. Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym odbywa się zgodnie z planem zajęć i organizacją dnia.

6. O bezpiecznym korzystaniu z urządzeń w ogrodzie przedszkolnym dzieci z każdego oddziału są zapoznawane przez swoich opiekunów (np. znak rozpoznawczy, miejsce odpoczynku i inne umowy zawierane z dziećmi).

7. Zabawy w otoczeniu przedszkolnym dla poszczególnych grup organizują nauczyciele w wybranych i urządzonych miejscach w ogrodzie.

8. Dzieci przebywające w ogrodzie zgłaszają potrzebę pójścia do łazienki nauczycielowi. W tym czasie nad bezpieczeństwem dziecka czuwa woźna oddziałowa.

9. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest zgłosić się osobiście do nauczyciela po odbiór dziecka z ogrodu przedszkolnego. Dziecko nie może odejść bez wiedzy nauczyciela.

         
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
         

         
         

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP