PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIURytm dnia w roku szkolnym 2020/20216.30 - 9.00
6.30 - 7.30
6.30 - 7.00
7.00
7.30

Schodzenie się dzieci w salach grupowych i sali dyżurującej:
- we własnej sali: Misie
- w sali Misiów: Pszczółki, Kotki, Motylki
- w sali Misiów: Biedronki
Bieronki przechodzą do własnej sali pod opieką nauczyciela
Pszczółki, Kotki i Motylki przechodzą do własnej sali pod opieką nauczyciela

7.00 - 9.00

Zabawy swobodne (niekierowane), gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne (kierowane), przygotowanie do śniadania.

9.00 - 9.30

Śniadanie

9.30 - 10.30

Zajęcia kierowane o charakterze nauczającym.

10.30 - 12.30

Zajęcia dodatkowe wynikające z realizacji podstawy programowej, spacery i wycieczki, zabawy swobodne. Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe.

12.30 - 13.00

Obiad

13.00 - 14.00

Zabawy kierowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery. Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe.

14.00 - 14.10

Podwieczorek

14.10 - 16.30

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne (niekierowane) w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
Misie, Kotki, Bierdonki i Motylki pozostające w przedszkolu po zakończeniu pracy danej grupy przechodzą do sali dyżurującej i pozostają pod opieką nauczyciela w grupie Pszczółek.

GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Misie - 6.30-15.30
Biedronki - 7.00-16.00
Motylki i Kotki - 7.30-15.30

Pszczółki - 7.30-16.30
PPNR1©2008.Opracowanie:MPP