PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna

w roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest na podstawie programów:

1. "Od zabawy do nauki" - program wychowania przedszkolnego. Autorzy: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała,
Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, Irena Zbroszczyk, Wydawca: Nowa Era Sp. z o. o.

2. "English Play Box" - Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos - program przygotowujący dzieci w wieku przedszkolnym do
posługiwania się językiem angielskim. Wyd. Nowa Era.

3. "Pan Bóg kocha dzieci" - Program religii rzymskokatolickiej dla przedszkolaków - ks. Stanisław Łabendowicz nr AZ-0-01/10

4. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh"

5. Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkoli "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - organizowany przez firmę Kubuś

6. "Na zdrówko" - program własny autorstwa Agnieszki Piekarz i Jolanty Markowskiej

7. Program : "Bezpieczne przedszkole"

8. Program własny: "Mali artyści" - Jolanta Markowska

9. Program własny: "Mały informatyk" - Małgorzata Pawlik-Paduch

10. "Poznajemy nasze tradycje i zwyczaje. Poznajemy naszych przodków"- Elżbieta Bukowiecka-Górny. Program Wychowania Przedszkolnego


           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP