PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
           

           
                         
           

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uwaga !!!
Dokumenty do pobrania będą udostępnione zgodnie z poniższymi terminami postępowania rekrutacyjnego.


1. Regulamin rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022. (
regulamin.doc)

2. Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu w roku
szkolnym 2021-2022
(do pobrania:
deklaracja2021-2022.docx)

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021-2022 (do pobrania:
wniosek2021-2022.docx )

4. Oświadczenie rodzica o wychowywaniu się dziecka w rodzinie wielodzietnej lub samotnym wychowywaniu dziecka. (załącznik do pobrania:
zal1wniosek.docx )

5. Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę.  (załącznik do pobrania:
zal2uchwala.docx )

6. Oświadczenie rodzica o deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu. (załącznik do pobrania:
zal4wniosek.docx )

7. Oświadczenie rodzica o deklarowanym uczestnictwie w zajęciach. (załącznik do pobrania:
zal2wniosek.docx )

8. Oświadczenie rodzica o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. (załącznik do pobrania:
zal1uchwala.docx )

9. Oświadczenie zgłoszenia jednocześnie więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny. (załącznik do pobrania:
zal3wniosek.docx )

10. Potwierdzenie woli zapisu do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu (załącznik do pobrania:
potwierdzenie2021-2022.docx )

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów,
na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń.

image002.jpg     image001.jpg           
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP