PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
           

           
                         
           

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/20191. Regulamin rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. (
regulamin.doc)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018-2019 (do pobrania: wniosek2018-2019.docx )

3. Oświadczenie rodzica o wychowywaniu się dziecka w rodzinie wielodzietnej lub samotnym wychowywaniu dziecka. (załącznik do pobrania:
zal1wniosek.docx )

4. Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę.  (załącznik do pobrania:
zal2uchwala.docx )

5. Oświadczenie rodzica o deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu. (załącznik do pobrania:
zal4wniosek.docx )

6. Oświadczenie rodzica o deklarowanym uczestnictwie w zajęciach. (załącznik do pobrania:
zal2wniosek.docx )

7. Oświadczenie rodzica o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. (załącznik do pobrania:
zal1uchwala.docx )

8. Oświadczenie zgłoszenia jednocześnie więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny. (załącznik do pobrania:
zal3wniosek.docx )

9. Potwierdzenie woli przyjęcia do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu. (załącznik do pobrania:
potwierdzenie2018-2019.doc )

UCHWAŁA NR XLVIII/295/18 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 30 stycznia 2018 roku

image002.jpg     image001.jpg

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów,
na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń.
     

           
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP