PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                         
           


ARCHIWUM NASZE WYDARZENIA 2013/2014


INDEX     ARCHIWUM     GALERIA 2013/2014


image001.jpg     image002.jpg     image006.jpg     image021.jpg     image016.jpg     image027.jpg     image028.jpg

     Uroczyste zakończenie roku w przedszkolu - 27.06.2014r.

     W piątek 27 czerwca na tarasie ogrodu przedszkolnego odbyło się uroczyste zakończenie roku 2013/2014r. Dyrektor przedszkola pani Małgorzata Krok gorąco powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli i przedszkolaków, a następnie podsumowała efekty całorocznej pracy placówki. Pani dyrektor zwróciła uwagę na to, że dzieci w ciągu całego roku brały udział w wielu ciekawych zajęciach, konkursach, uroczystościach oraz wycieczkach, a wszystko po to, by zapewnić im wszechstronny rozwój. Małgorzata Krok przypomniała również misję przedszkola, w którą wpisane jest dobro dziecka.
     Nie zabrakło również wzruszającego programu artystycznego, na który złożyły się wiersze, piosenki, słowa podziękowania i pożegnania. Pod hasłem
„Przedszkola czas już minął nam…”po raz ostatni zaprezentowały się szerokiej publiczności dzieci pięcioletnie pod kierunkiem swoich pań: Iwony Mendel i Anny Soleckiej.
     Miłym momentem był również występ czterolatków, które serdecznie pożegnały starszych kolegów życząc im powodzenia w szkole. Wszystkie przedszkolaki otrzymały nie tylko dyplomy i książeczki ale również słodkości.
     Zakończenie roku przedszkolnego było również dobrą okazją do złożenia podziękowań. wszystkim tym, którzy pomagali w osiąganiu sukcesów oraz wspierali placówkę w realizacji zamierzeń i celów.
     Udanych i bezpiecznych wakacji zarówno przedszkolakom, nauczycielom, jak i rodzicom oprócz Małgorzaty Krok życzył również starosta zwoleński Waldemar Urbański.


image013.jpg     image020.jpg     image027.jpg     image022.jpg     image029.jpg     image040.jpg     image050.jpg     image056.jpg

     Zakończenie programu zdrowotnego "W zdrowym ciele - zdrowy duch" A. Piekarz i J. Markowska - czerwiec 2014r.

     W naszym przedszkolu od września 2013 roku prowadzone były zajęcia w ramach programu zdrowotnego „W zdrowym ciele- zdrowy duch”. Odbywały się one regularnie w grupie dzieci trzy i czteroletnich z oddziału V i prowadzone były przez Panie Agnieszkę Piekarz i Jolantę Markowską- nauczycielki PP Nr 1 w Zwoleniu.
     Zdrowe nawyki oraz zachowanie prozdrowotne powinny być kształtowane od najmłodszych lat, kiedy nabyte przez dziecko postawy mają najbardziej trwały charakter. Dlatego też głównym założeniem programu było przygotowanie dzieci do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu, rozwijanie nawyków higieniczno- zdrowotnych, zdobycie jak największej wiedzy dotyczącej estetyki środowiska, ochrony przyrody, utrzymania czystego powietrza. Podczas trwania programu współpracowałyśmy z różnymi instytucjami promującymi zdrowy styl życia: Nadleśnictwo Zwoleń, Sanepid Zwoleń, Ośrodkiem Zdrowia w Zwoleniu. Mieliśmy przyjemność gościć Pana pszczelarza, który opowiadał o walorach zdrowotnych miodu oraz prezentował Mały ul z żywymi pszczołami. Zaprosiliśmy również Panią Małgorzatę Stachowicz, która jest intendentką w naszym przedszkolu. Dzieci dowiedziały się, jakie produkty powinny znaleźć się w diecie małego przedszkolaka. Atrakcją był przykładowy jadłospis na jeden dzień zaproponowany przez dzieci. Wizyta w przedszkolnej kuchni była również ciekawym urozmaiceniem zajęć, bowiem pani Ania Płachta oprowadziła nas po pomieszczeniach, do których na co dzień nie mamy wstępu. Do przedszkola zawitał również pan leśniczy Krzysztof Bojek z Nadleśnictwa Zwoleń, który opowiadał o znaczeniu lasów w życiu każdego człowieka oraz dbaniu o czystość na tym terenie. Przybliżył nam pracę leśniczego oraz przypomniał o zwierzętach występujących w lesie. Zaproszenie nasze przyjęła również pani doktor-pediatra Małgorzata Wolska-Drążkiewicz, która opowiedziała dzieciom jak bardzo odpowiedzialny jest zawód lekarza, co zrobić, aby unikać zarazków i nie chorować. Przedszkolaki mogły zbadać się prawdziwymi słuchawkami. Podczas trwania programu nie tylko do nas przychodzili goście, ale również i my wychodziliśmy na różne ciekawe spotkania. Byliśmy na wycieczce w Poradni D, w której pani Małgorzata Karbarz pokazała gabinet lekarski, zabiegowy, rejestrację oraz poczekalnię dla zdrowych dzieci. Miały one okazję podejrzeć pracę pana doktora Leszka Grandosa. Wybraliśmy się również z wycieczką na Orlik, gdzie dzieci poznały zasady panujące na boisku. Miały również okazję obserwować zajęcia młodzieży gimnazjalnej. Podczas jednego z wielu naszych wyjść dzieci miały możliwość zaobserwowania dymów wydobywających się z kominów i przejeżdżających ulicą samochodów. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom szkodliwości przebywania w zadymionym otoczeniu. Dzieci uczestniczyły również w sprzątaniu świata, przygotowywały kolorowe kanapki, wykonały robota z przyniesionych z domu surowców wtórnych oraz uczestniczyły w zajęciach ruchowych z gimnastyki korekcyjnej.
Zorganizowałyśmy także konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pod hasłem: „W zdrowym ciele -zdrowy duch”. Dzieci wraz z rodzicami chętnie zaangażowały się w wykonanie pracy. Jury w składzie: Przewodnicząca - Pani Małgorzata Krok - dyrektor PP Nr 1 w Zwoleniu, członkowie: Panie: Edyta Chołuj i Jolanta Mazur - nauczycielki PP Nr 1 w Zwoleniu miało bardzo trudne zadanie, aby spośród prac jakie wpłynęły wybrać te najpiękniejsze. Po długich obradach jury I miejsce przyznało Gabrieli Skawińskiej, II miejsce zajął Dawid Krok, i równorzędne dwa III: Anna Jóźwik i Julia Kawecka. Wyróżniono dwie prace: Leny Woźniak i Klaudii Szewczyk. Dzieci dostały nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Treści programowe zostały ujęte w kręgi tematyczne:

I: „Wiem, co jem”- zdobywamy wiedzę o zdrowym odżywianiu.

II: „Mali strażnicy przyrody”- dbamy o czysta środowisko.

III: „Czysty przedszkolak”- nabywamy nawyki higieniczne.

IV: „Ruch to zdrowie” – dbamy o harmonijny rozwój organizmu.

Powyższe treści dotyczyły edukacji na rzecz dbania o zdrowie przez poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, wpływu czystości otoczenia i środowiska na zdrowie oraz dbania o harmonijny rozwój organizmu poprzez sprawność ruchową i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
     Ewaluacją programu były ankiety skierowane do dzieci, według których zajęcia z zakresu programu „W zdrowym ciele-zdrowy duch” wszystkim się podobały. Ankiety wypełniali również rodzice, którzy program ocenili celująco.


image005.jpg     image009.jpg     image027.jpg     image031.jpg     image030.jpg     image035.jpg

     REGIONALNY KONKURS "SZKOLNY KARMNIK" - ZIMA 2013/2014 ROSTRZYGNIĘTY - 13.06.2014r.

     13 czerwca w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach rozdano nagrody w XXI edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik. Zima 2013/2014”. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 30 placówek oświatowych. Konkurs został zorganizowany przy współpracy Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, Nadleśnictw: Kozienice, Radom i Zwoleń.
     Celem konkursu było: propagowanie aktywnej formy ochrony ptaków, wyrabianie poczucia odpowiedzialności u dzieci za otaczające ich środowisko oraz inspirowanie przedszkolnych grup do działań na rzecz ochrony przyrody.

     Dzieci z oddziału V pod opieką pani Agnieszki Piekarz
uczestniczyły w różnorodnych zajęciach, zabawach, pogadankach dotyczących dokarmiania ptaków. W działania włączyła się również społeczność przedszkolna (dzieci z innych grup), które poprzez informacje umieszczane przez panią Agnieszkę na korytarzu przedszkola, na tablicach informacyjnych również wiedziały o akcji. Dzieci chętnie przynosiły pokarm, który wspólnie systematycznie wysypywano do karmników. Odbyło się również spotkanie z leśnikiem - panem Krzysztof  Bojkiem  z Nadleśnictwa Zwoleń, który opowiadał dzieciom o przygotowaniach zwierząt do zimy. Szczególną uwagę poświęcił tematowi dokarmiania i opieki nad ptakami. Spotkanie wzbogacone było wspaniałymi ilustracjami i zdjęciami zwierząt leśnych. W sali oddziału  V zorganizowany został kącik „ Spiżarnia dla ptaków”, gdzie umieszczony został pokarm przyniesiony przez dzieci. Dzieci w zbiórkę pokarmu zaangażowały  nie tylko rodziców, ale też dziadków, wujków, od których pozyskały m.in. ziarna zbóż, nasion roślin oleistych, orzechy. Dzieci wykonywały również prace plastyczne oraz przygotowywały kule tłuszczowe, które zawisły na drzewkach w ogrodzie przedszkolnym. Wspólnie z panem Tadeuszem wykonały karmnik i nazwały go „Ptasią stołówką”. W czasie spacerów dzieci wypatrywały ptaszków siedzących na drzewach, płotach czy w gęstwinie krzaków . 21. 03. 2014 r. przy słonecznej i ciepłej pogodzie dzieci pod opieką pani Agnieszki wyszły  do ogrodu przedszkolnego i zdjęły karmniki, oczyściły je  i umieściły w szopce, aby posłużyły głodnym ptaszkom w czasie najbliższej zimy.
     W dniu 11 kwietnia w siedzibie Kozienickiego Parku Krajobrazowego odbyło się posiedzenie jury konkursu w składzie: Katarzyna Sławińska - Nadleśnictwo Kozienice, Ewelina Jankowska - Nadleśnictwo Radom, Krzysztof Bojek - Nadleśnictwo Zwoleń, Agnieszka Bieńkowska - Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka w Kozienicach, Aleksandra Kołacz,  Jolanta Tabor – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego. W trakcie trwania konkursu jury dokonało kontroli pracy zespołów. Oceniano: estetykę wykonania karmnika, rodzaj stosowanej karmy, lokalizację karmnika, dokumentację akcji dokarmiania i ochrony ptaków (gazetki, kroniki, fotografie, zeszyty obserwacji  itp.). Prace były oceniane w 2 grupach wiekowych: dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych.

     Wśród nagrodzonych, w najmłodszej grupie wiekowej, na pierwszym miejscu znalazły się przedszkolaki z oddziału V wraz  z wychowawczynią – panią Agnieszką Piekarz.
Nagrodą dla dzieci były dyplomy i łyżworolki, zaś dla opiekuna dyplom oraz książki przyrodnicze, smycz, długopis i kije trekkingowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dodatkową nagrodę w postaci słodyczy ufundował dla naszych dzieci  Urząd Miejski w Zwoleniu. Nagrodę w imieniu pani Burmistrz Bogusławy Jaworskiej wręczyła laureatom pani Edyta Jargot – kierownik Referatu Edukacji i Sportu.
     Dzieci nagrodziła również
pani dyrektor przedszkola – Małgorzata Krok, która wręczyła zabawkę, książeczkę oraz słodkości każdemu dziecku.

image010.jpg   image004.jpg   image024.jpg   image022.jpg   image028.jpg   image032.jpg   image023.jpg   image035.jpg

image108.jpg   image049.jpg   image112.jpg   image055.jpg   image116.jpg   image056.jpg   image125.jpg   image057.jpg

image046.jpg   image127.jpg   image066.jpg   image119.jpg   image073.jpg   image129.jpg   image136.jpg   image138.jpg

     Dzień Dziecka - 03 i 09.06.2014r.

     W dniu 3 czerwca 2014r. pomimo kapryśnej pogody za oknem było słychać w naszym przedszkolu gwar roześmianych przedszkolaków które świętowały Dzień Dziecka.
     Tego dnia we wszystkich przedszkolnych salach na dzieci czekały niespodzianki, atrakcje oraz wyśmienita zabawa.
W sali oddziału V od rana dzieci bawiły się razem z panem Maciejem Dudą – iluzjonistą, który przygotował pokaz "magii", w którym nasze przedszkolaki asystowały. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami oraz zabaw muzycznych.
Sala oddziału I w tym dniu stała się "placem zabaw". Zjeżdżalnia, domek, tunele i bujaki sprawiły wielką frajdę dzieciom.
W sali oddziału III stanął ogromny dmuchany zamek, na którym dzieci mogły skakać do woli. Sala oddziału IV była galerią artystyczną, w której na dużych formatach można było rysować swoje dziecięce marzenia. Wielkim powodzeniem cieszył się także basen z kulkami oraz zupełnie nowa atrakcja – przejażdżka zwierzątkami na kółkach i mechanicznymi autami po przedszkolnym tarasie. Nad przejażdżką czuwały panie ze Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Barbara Tkaczyk, Barbara Biskupska, Leokadia Lesisz oraz Barbara Łomińska. Chwilę odpoczynku oferowała dzieciom sala oddziału II, w której zorganizowano przedszkolne kino.
     Wielką niespodzianką był słodki pączek oraz niecodzienny podwieczorek – pizza.
Nie zabrakło również prezentów dla dzieci. Pani dyrektor przedszkola Małgorzata Krok złożyła wszystkim wychowankom z okazji ich święta życzenia. Wręczyła upominki dla grup, każdy przedszkolak otrzymał też książeczkę z bajkami. Dyrektor przekazała również podziękowania, dyplom i prezenty dla dzieci otrzymane za wyróżnienie w konkursie „Eko-przedszkole” organizowanym przez stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.

     Sponsorami Dnia Dziecka byli: wszyscy rodzice oraz Bicz Marian, Matyga Artur, Kornak Witold, Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, Krawiec Krzysztof, Warchoł Tomasz – Firma Usługowo-Handlowa, Korczak Mariusz PUH „Nova Bud”, Zakłady Mechaniczne Oleksik Spółka Jawna, Pastuszka Grzegorz Aleksander, King-Sten- Trans Stępień Piotr, Stępień Rafał Cezary „DAN PAL”, Marzena Bilska „Beybil”, Drab Maja, Głuszek Anna, „Domy Chleba” Aneta i Tomasz Makuch.

     Dopełnieniem obchodów Dnia Dziecka była w dniu 9 czerwca 2014r. autokarowa wycieczka do Parku Edukacji i Rozrywki "Farma Iluzji". Wzięły w niej udział dzieci z wszystkich oddziałów.
Zwiedzanie Farmy odbywało się w dwóch grupach z przewodnikami. Atrakcje parku rozrywki to:

  • Muzeum Iluzji oraz Latająca Chata Tajemnic,
  • Zabawa przy lewitujących kuleczkach, zdjęcia przy głowie na talerzu oraz rzut oka do Studni Nieskończoności,
  • Szukanie rozwiązań zagadki Lewitującego Kranu i zabawa w poszukiwaczy przygód w Wiklinowym Labiryncie,
  • Zaklęty Staw oraz przygody na Szlaku Trapera,
  • Wrażenie lewitacji w Tunelu Zapomnienia oraz spacer przez Lasek Doświadczeń,
  • Wizyta w mini-zoo, gdzie znajduje się unikatowa Zagroda Króliczków oraz posterunek kucyka Czarusia,
  • Wspólne ćwiczenia wraz z brzozowymi ludkami na Zielonej Ścieżce Zdrowia,
  • Spacer Ścieżką Złudzeń oraz zabawa na polu dmuchańców, drewnianym placu zabaw oraz plaży piratów,
  • Zaduma przy Niemożliwym Trójkącie, partyjka Gigantycznych Szachów oraz Mega Chińczyk, Kraina Łamigłówek oraz wizyta przy Meblach Olbrzyma.

     Dodatkową atrakcją dla wszystkich grup była karuzela łańcuchowa – klasyczne urządzenie lunaparkowe dla dzieci. Wspólny posiłek jedzony w tym dniu na świeżym powietrzu wszystkim dzieciom bardzo smakował. Późnym popołudniem zadowolone i szczęśliwe dzieci wróciły do przedszkola, gdzie czekali już na nie rodzice.

image050.jpg     image028.jpg     image012.jpg     image032.jpg     image003.jpg

     Jak przedszkolaki świętowały Dzień Matki - 22-30.05.2014r.

     Jak co roku wiosną - 26 maja, mamy obchodzą swoje święto – Dzień Matki? Dzieci z naszego przedszkola z poszczególnych oddziałów pragnęły uczcić ten wyjątkowy dzień zapraszając swoje mamusie do przedszkola i przygotowując dla nich programy artystyczne.
     W dniu
22 maja dzieci 3-letnie z oddziau I pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Pawlik-Paduch zaprezentowały swoim mamom program pt. "Mamo co Ci dam". Maluchy z wielkim przejęciem recytowały wierszyki oraz śpiewały piosenki. Dzieci zatańczyły dla mamy taniec pogodowy "Tzadik katamaran" oraz zaprezentowały zabawę muzyczno-ruchową "Wiosenny bal". Mamy z dumą i ze wzruszeniem słuchały i oglądały występy swoich pociech. Na zakończenie części artystycznej mamy otrzymały bukieciki kwiatów, słodkie buziaki oraz najserdeczniejsze życzenia płynące z małych serduszek swoich dzieci. Miłą pamiątką tego niezwykłego spotkania było wspólnie wykonane zdjęcie, po którym wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku.
Dyrektor przedszkola, pani Małgorzata Krok podziękowała wszystkim mamom za przybycie na uroczystość, życząc dużo radości, uśmiechu na co dzień i pociechy z dzieci.
     W grupie dzieci 3 i 4 letnich z
dodziału V uroczystość z okazji Dnia Matki odbyła się w poniedziałek 26 maja. Dzieci pod opieką pani Agnieszki Piekarz przygotowywały się do występu przed ukochaną publicznością - swoimi mamusiami oraz tatusiami. Mali artyści z wielkim przejęciem recytowali wierszyki, śpiewali piosenki, składali serdeczne życzenia. Dzieci zatańczyły także niemiecki taniec klaskany w specjalnie przygotowanych strojach oraz wręczyły mamusiom własnoręcznie wykonane laurki i pachnącego kwiatka.
Uwieńczeniem uroczystości był wspólny taniec z mamami oraz słodki poczęstunek. Życzenia wielu radości złożyła pani Małgorzata Krok - dyrektor przedszkola oraz wychowawczyni - Agnieszka Piekarz. Był to dla wszystkich dzień wielkich wzruszeń i uniesień.
     W
oddziale III uroczystość z okazji Dnia Matki odbyła się we wtorek 27 maja. Starszaki przywitały swoich gości piosenką pt. "Witajcie Mamy – dziś wasze święto", a następnie z ogromnym przejęciem delkamowały indywidualne wierszyki o wzruszających lub rozśmieszających treściach. W świąteczny repertuar pięciolatki pod kierunkiem wychowawczyni pani Iwony Mendel wplotły również przyśpiewkę "A u mojej Pani Matki", wiele piosenek oraz taniec ludowy "Dalej raźno".
"Za radości, za smutki i za dobre serce ... " dzieci wręczyły swoim mamusiom piękne róże. Dopełnieniem uroczystości był wspólny podwieczorek przy bogato zastawionym stole.
     W dniu
29 maja 2014r dzieci z oddziału II pod kierunkiem wychowawczyni pani Edyty Chołuj zaprezentowały uroczysty program dla swoich mam z okazji ich święta pt. "Kwiaty dla Mamy". Pociechy z wdziękiem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Zatańczyły również taniec grecki – "Zorba". Uwieńczeniem uroczystości było złożenie życzeń, wręczenie kwiatów oraz słodki poczęstunek.
     W dniu
30 maja 2014r. o godz 14.00 dzieci z oddziału IV pod opieką wychowawczyni pani Anny Soleckiej zaprezentowały program "Kocham Cię Mamo". Swą wdzięczność za trud i wychowanie przedszkolaki wyraziły poprzez wiersze i piosenki które recytowały z wielkim zaangażowaniem. Dzieci zaprezentowały również inscenizację pt. "Czarodziejski kwiat paproci". Uwieńczeniem uroczystości było złożenie życzeń, wręczenie kwiatów oraz słodki poczęstunek.

image001.jpg   image002.jpg   image003.jpg   image004.jpg   image006.jpg   image015.jpg   image018.jpg   image042.jpg   image047.jpg   image057.jpg

     XI Powiatowy Przegląd Twórczości Dziecięcej "Dzieci-Dzieciom" - 14.05.2014r.

     Po raz jedenasty w dniu 14 maja 2014r. na scenie sali kina "Świt" w Zwoleniu wśród scenografii kolorowych wiosennych motyli odbył się Powiatowy Przegląd Twórczości Dziecięcej „Dzieci-Dzieciom” zorganizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 1 oraz Dom Kultury w Zwoleniu.
Patronat honorowy nad XI przeglądem w tym roku objęli:
·Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński
·Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia
·Pan Marian Karolik – Wójt Gminy Kazanów
·Pan Marian Kuś – Wójt Gminy Przyłęk
    Na wstępie p.
Małgorzata Krok – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu oraz p. Natalia Anna Wieczerzyńska – Dyrektor Domu Kultury powitały serdecznie przybyłych na imprezę gości, sponsorów oraz licznie zgromadzonych rodziców i dzieci.
     Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonali: p.
Bogusława Jaworska, Burmistrz Zwolenia oraz p. Stefan Bernaciak, członek zarządu powiatu.
Tegoroczny przegląd swoją obecnością zaszczycili również: Włodzimierz Kabus - zastępca Burmistrza Zwolenia, Jan Nowakowski - sekretarz Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Krzysztof Bojek – Nadleśnictwo Zwoleń, Ewa Kulińska – Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu, Elżbieta Nowakowska – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, Przemysław Wiech – Bank Spółdzielczy oraz Przewodniczacy Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu, Grzegorz Kaczmarski - pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu, dyrektorzy placówek oświatowych uczestniczących w przeglądzie m. in. Elżbieta Wargacka – Dyrektor PSP w Zwoleniu, Grażyna Krześniak – Pakalińska Dyrektor PSP w Sycynie, Danuta Marszałek – Dyrektor PSP w Babinie. Obecni byli również sponsorzy, dzięki którym można było ufundować cenne nagrody.
     W tegorocznym XI Powiatowym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej “Dzieci-Dzieciom” udział wzięło
28 zespołów dziecięcych z 11 placówek oświatowych z trzech gmin: Kazanów, Przyłęk i Zwoleń. Na scenie zaprezentowało się 576 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Licznie zgromadzona publiczność miała przyjemność obejrzeć w wykonaniu dzieci między innymi tańce ludowe, narodowe, dyskotekowe, nowoczesne a także improwizacje ruchowe i programy taneczno-wokalne. Dzieci zachwyciły widownię nie tylko swoim talentem, ale również strojami i wdziękiem z jakim przezentowały się na scenie.
     Występy zespołów artystycznych oceniało
jury w składzie: p. Ewa Bulzacka – instruktor Teatru Domu Kultury, p. Edyta Jargot – kierownik Referatu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu oraz p. Elżbieta Puk – kierownik grupy artystycznej Zwoleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury podziękowało wszystkim dzieciom i opiekunom za piękne występy.
     Postanowieniem komisji na szczególne wyróżnienie zasłużyły następujące zespoły:
*z terenu gminy Zwoleń:
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu p. Edyta Chołuj za przygotowanie tańca greckiego "Zorba",
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu p. Anna Solecka za taniec "Moja Maryneczka",
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu p. Iwona Mendel oraz p. Joanna Tęcza za przygotowanie tańca ludowego "Dalej raźno"
- Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" p. Wioletta Wątorska za przygotowanie inscenizacji "Zabawa bez zabawek",
- Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" p. Karolina Grzybowska i p. Dominika Gawryś za taniec "Żabki",
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu p. Halina Borowska i p. Maria Urszula Bronisz – Dąbrowska za "Marsz turecki",
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu p. Ewa Borowiecka za "Taniec rosyjski",
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy p. Elżbieta Chołuj za przygotowanie tańca ludowego "Owczareczek"
*z terenu gminy Przyłęk:
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Babina p. Bożena Kula za przygotowanie układu wokalno-tanecznego "Kurczątka",
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Babina p. Anna Hołuj za układ taneczny "Nad stawem"
*z terenu gminy Kazanów:
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Niedarczowa p. Joanna Oleksiewicz-Mężyk za przygotowanie tańca do utworu Piotra Czajkowskiego "Jezioro łabędzie",
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku p. Krystyna Jesiorowska za przygotowanie tańca "Kukły"

     Po raz pierwszy w tym wielkim wydarzeniu uczestniczyły i wystąpiły na tak wielkiej scenie najmłodsze 3 i 4-letnie dzieci z naszego przedszkola z oddziałów I i V.
Maluchy – dzieci 3-letnie z
oddziału I pod opieką swojej wychowawczyni p. Małgorzaty Pawlik-Paduch z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały całej publiczności taniec pogodowy "Tzadik Katamaran".
Dzieci 3-4-letnie z
oddziału V pięknie zatańczyły niemiecki taniec klaskany pod kierunkiem wychowawczyni p. Agnieszki Piekarz.

     Wszystkie placówki biorące udział w przeglądzie otrzymały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy: opiekunowie grup - podziękowania, a każde dziecko upominek – kolorową piłkę.
    
 Sponsorami przeglądu byli: Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Marian Karolik – Wójt Gminy Kazanów, Marian Kuś – Wójt Gminy Przyłęk, Irena Zawadzka – Prezes Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, Kazimierz Chołuj – Spółdzielnia Ogrodnicza, Józef Ofat – Dystrybucja Mleka, Ilona Skupień – GIGA –Komputer, Michał Makowiecki – gabinet weterynaryjny, Mariusz Gajowiak – Firma Handlowa „WOJ-MAR”, Zbigniew Jamróz – Nadleśnictwo Zwoleń, Rafał Przybylski – PPM "RAFPOL", Joanna Przybylska – Kwiaciarnia „Joanna”, Stanisław Bilski – "BEYBIL", Andrzej Skawiński – Hurtownia Artykułów Chemicznych, Agata Łupina – PHU, Krzysztof Figurski i Jarosław Figurski – Auto-Centrum S.C

     Całą uroczystość przygotowali pracownicy Publicznego Przedszkola Nr 1 we współpracy z Domem Kultury w Zwoleniu, a poprowadziła pani Marta Dasiewicz – stażystka Domu Kultury w Zwoleniu.
     Wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu za duże zaangażowanie w przygotowanie strojów do prezentowanych tańców oraz pomoc w dowozie dzieci na imprezę w związku z niesprzyjającą pogodą.

image002.jpg     image004.jpg     image010.jpg     image011.jpg     image012.jpg     image015.jpg     image016.jpg     image017.jpg

      Udział przedszkolaków w IV "ZWOLEŃSKICH TEATRAŁKACH" - 29.04.2014r.

     We wtorek 29 kwietnia w Domu Kultury już po raz czwarty odbyły się „Zwoleńskie Teatrałki”. W pięciu kategoriach wiekowych wystąpiło na scenie 12 grup teatralnych. Swoje zdolności aktorskie zaprezentowało ponad 150 wykonawców – przedstawicieli Zwolenia, Kowalkowa, Niedarczowa i Sycyny.
Artystów oceniało wykwalifikowane jury, któremu przewodniczył Marek Ślufarski – teatrolog, Anna Chołuj – nauczyciel muzyki, Ewa Kulińska – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Zwoleniu. Jury podsumowując występy nie szczędziła słów uznania zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i opiekunów.
     Zwycięzcami w najmłodszej kategorii wiekowej okazały się
„Wesołe skrzaty” grupa pięciolatków z naszego przedszkola przygotowana przez Iwonę Mendel. Wyreżyserowany przez wychowawczynię starszaków spektakl pt. „Rzepka” zebrał najlepsze recenzje jurorów. „Wesołe skrzaty” z oddziału III otrzymały I nagrodę – statuetkę, dyplom i drobne upominki. Ponadto Jury w tej kategorii przyznało również nagrodę specjalną dla Kacperka Szymanowicza.
Naszą placówkę reprezentowała także grupa teatralna
„Biedroneczki”, która pod kierunkiem wychowawczyni Anny Soleckiej oczarowała widownię przedstawieniem pt. „Zaczarowany kwiat paproci”. Mali aktorzy z oddziału IV wywalczyli II nagrodę. Dzieci otrzymały statuetkę, dyplom, a także upominki.

11.JPG  2.JPG  4.JPG  7.JPG  12.JPG  18.JPG  22.JPG  24.JPG  25.JPG  26.JPG

     Wielkanoc w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu - 16.04.2014r.

Witajcie goście i widzowie mili
cieszymy się żeście tu do nas przybyli
chcemy by to spotkanie w pamięci zostało
i o polskich wielkanocnych zwyczajach
Wam przypominało.”

     Tymi słowami w dniu 16.04.2014r. dzieci z naszego przedszkola przywitały wszystkich gości przybyłych na uroczystość "Wielkanocne zwyczaje”. Dzieci pod kierunkiem swoich pań pracujących w grupie II zaprezentowały program artystyczny. Poprzez wiersze i piosenki wyraziły swoją radość ze zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Atrakcją spotkania była zabawa-taniec przy piosence „ Kolorowe święta”.
     Po występie były serdeczne życzenia od dyrektor przedszkola pani Małgorzaty Krok oraz burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej. Ciepłe życzenia popłynęły również z ust księdza proboszcza Bernarda Kasprzyckiego, który przekazał dzieciom kosz czekoladowych jajeczek.
     Uroczystość swoją obecnością zaszczyciły również: dyrektor Biblioteki Pedagogicznej – pani Wiesława Sałek, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej- pani Ewa Kulińska oraz dyrektor Muzeum Regionalnego - pani Elżbieta Nowakowska.
     Na zakończenie wszyscy podzielili się jajeczkiem i udali się na obiad składający się z dań wielkanocnych.

IMG_4239.JPG     IMG_4240.JPG     IMG_4242.JPG     IMG_4244.JPG

     Koncert laureatów XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego - 11.04.2014r.

     W piątek – 11 kwietnia 2014r w budynku „Scena Obozisko” w Radomiu odbył się drugi finał laureatów XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego.
Z grupy 46 osób, które zakwalifikowały się do tego finału, 15 uczestników otrzymało wyróżnienia, a 10 zostało nagrodzonych. Wśród wyróżnionych recytatorów znalazł się
Mateusz Wiączek - pięciolatek z naszego przedszkola, który pod opieką swojej wychowawczyni pani Iwony Mendel zaprezentował szerokiej publiczności wiersz Juliana Tuwima „Spóźniony słowik”.
Recytatorskie zmagania uczestników konkursu oceniali jurorzy w składzie: Czesława Jakubska, Marian Popis, Jerzy Iwański i Adolf Krzemiński.

IMG_4206.JPG     IMG_4212.JPG     IMG_4210.JPG     IMG_4214.JPG     IMG_4216.JPG     IMG_4219.JPG

     "31 Mały Konkurs Recytatorski" - eliminacje powiatowe - 24.03.2014r.

     W poniedziałek 24 marca w sali widowiskowej Domu Kultury w Zwoleniu odbyły się eliminacje powiatowe „31 Małego Konkursu Recytatorskiego” – Zwoleń 2014. Nasze przedszkole reprezentowały starszaki z oddziału IV: Lena Krupa i Maja Rola pod opieką pani Anny Soleckiej oraz Mateusz Wiączek z oddziału III przygotowany pod kierunkiem swojej mamy i wychowawczyni pani Iwony Mendel. Dzieci startowały w najmłodszej kategorii wiekowej – przedszkola i klasy „O”.
Dziewczynki zaprezentowały wiersze z repertuaru D. Roztoczańskiej: „Oj doktorku” i „Trzęsiportek”, natomiast Mateusz recytował utwór J. Tuwima „Spóźniony słowik”.
Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Spośród wielu małych recytatorów wyróżniono ośmioro dzieci i wyłoniono dwóch zwycięzców. Wśród nagrodzonych znalazł się
Mateusz Wiączek, który będzie reprezentantem naszej placówki w 59 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim odbywającym się w Radomiu, natomiast wyróżnienie zdobyła Lena Krupa. Nagrody książkowe ufundowali i wręczyli pani burmistrz Bogusława Jaworska i pan starosta Waldemar Urbański.

SDC10496.JPG     SDC10497.JPG     SDC10498.JPG     SDC10501.JPG     SDC10505.JPG

     Wizyta w zakładzie krawieckim - 05.03.2014r.

     W związku z realizacją tematu tygodnia „Poznajemy pracę krawcowej” dzieci z oddziału I pod opieką swojej wychowawczyni wybrały się w dniu 5 marca 2014r. do zakładu krawieckiego p. Małgorzaty Mroczek w Zwoleniu.
Dzieci miały okazję zobaczyć podstawowe wyposażenie zakładu krawieckiego, sposób działania urządzeń i przyborów jakimi posługuje się krawcowa. Dowiedziały się jak przebiegają kolejne etapy szycia ubrań.
     Pani krawcowa pokazała dzieciom jak szyje się na maszynie do szycia oraz owerloku. Maluchy obserwowały m.in. takie czynności jak: nawlekanie igły, wymianę nici w bębenku, wybór ściegu, cięcie materiału nożycami krawieckimi, układanie materiału pod stopką. Pani Małgosia pokazała dzieciom, jak zdejmuje się miarę centymetrem krawieckim oraz jak upina szpilkami materiał na manekinie krawieckim.
Dzieci oglądały nici w różnych kolorach na wielkich i małych szpulach, barwne materiały na belach, a także dowiedziały się co to krawieckie dodatki. Dzieci obejrzały jak wygląda wykrój ubrania oraz różne rodzaje gotowych strojów.
     Na zakończenie wizyty maluchy serdecznie podziękowały pani Małgosi za umożliwienie obejrzenia zakładu krawieckiego oraz przekazane informacje wręczając pani krawcowej słodki upominek. Na pamiątkę wizyty w zakładzie każde dziecko otrzymało od pani krawcowej wizytówkę.

SDC10438.JPG  SDC10444.JPG  SDC10447.JPG  SDC10452.JPG  SDC10461.JPG  SDC10472.JPG  SDC10476.JPG  SDC10483.JPG

     Mali kucharze w przedszkolu - 13.02.2014r.

     W dniu 13 lutego 2014r. w oddziale I dzieci 3-letnich odbyło się spotkanie z kucharką p. Anną Płachtą.
Pani kucharka opowiedziała dzieciom na czym polega jej praca, jak nazywa się miejsce w którym pracuje oraz jak wygląda strój kucharki.
Dzieci dowiedziały się również jakie przedmioty są potrzebne kucharce w jej pracy. Z zainteresowaniem oglądały przyniesione przez kucharkę przedmioty służące do przygotowywania posiłków oraz sposób ich użycia.
     Wcielając się w rolę małych kucharzy maluchy wspólnie z gościem w zabawie dydaktycznej “ugotowały” smaczną zupę pomidorową. Następnie pod czujnym okiem pani kucharki samodzielnie przygotowały słodki podwieczorek – pieczone jabłuszka oraz zwiedziły przedszkolną kuchnię.
Nie zabrakło również wspólnych zabaw przy piosence “Kuchareczki”, “Mała Kucharka” oraz pamiątkowego zdjęcia z gościem.
     Na zakończenie przedszkolaki bardzo serdecznie podziękowały pani kucharce za bardzo interesujące spotkanie oraz obiecały zjadać wszystkie posiłki.

IMG_4041.JPG     SAM_2472.JPG     IMG_4060.JPG     IMG_4132.JPG     IMG_4062.JPG     IMG_4071.JPG     IMG_4104.JPG

     Przedszkolny Bal Karnawałowy - 12.02.2014r.

     W dniu 12.02.2014 r. w naszym przedszkolu odbył się długo oczekiwany Bal Karnawałowy. Kolorowo udekorowana szatnia zamieniona w salę balową zachęcała do radosnej zabawy.
Dyrektor przedszkola
Małgorzata Krok, powitała zebranych w „sali balowej” przedszkolaków, życząc udanego balu oraz niezapomnianych wrażeń.
     Dzieci w przeróżnych, ciekawych i barwnych strojach, przygotowanych przez rodziców tańczyły i pląsały pod opieką nauczycieli i personelu przedszkola. Całą zabawę poprowadził wodzirej. Wszyscy bez wyjątku zauroczeni zostali muzyką dyskotekowych rytmów oraz najpopularniejszych dziecięcych przebojów, które przez ponad dwie godziny rozbrzmiewały w całym przedszkolu. Podczas balu pod kierunkiem wodzireja dzieci wzięły udział w konkursach otrzymując drobne nagrody.
Dodatkową atrakcją balu były pamiątkowe zdjęcia indywidualne i grupowe wykonywane podczas przerwy na odpoczynek.

IMG_3698.JPG IMG_3709.JPG 2.jpg 1.jpg IMG_3666.JPG IMG_3674.JPG IMG_3772.JPG IMG_3765.JPG IMG_3711.JPG IMG_3728.JPG

     Dzień Babci i Dzień Dziadka w naszym przedszkolu - 15-23.01.2014r.

     Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególna uroczystość, na której wnuczęta mogą wyrazić miłość, szacunek i przywiązanie do swoich dziadków. Z tej właśnie okazji do naszego przedszkola licznie przybyli zaproszeni Dziadkowie i Babcie. W trakcie uroczystych spotkań w poszczególnych oddziałach goście mogli podziwiać swoje wnuki w różnych formach artystycznych.
     Najmłodsza grupa –
dzieci 3-letnie z oddziału I pod opieką swojej wychowawczyni p. Małgorzaty Pawlik-Paduch w dniu 21.01.2014r. zaprezentowała program artystyczny pt.. „Kochamy Was”. Dzieci przygotowały wiersze oraz piosenki dziękując Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość i oddanie. Dzieci chętnie prezentowały się na scenie, a dziadkowie gromko oklaskiwali popisy swoich wnucząt. Mali artyści z przejęciem recytowali swoje fragmenty wierszy, a czcigodni goście z wielkim wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Zwieńczeniem części artystycznej było wspólne złożenie życzeń dla wszystkich Babć i Dziadków po których każdy wnuk obdarował swoich bliskich laurkami w kształcie serca oraz słodkim upominkiem. Atmosfera uroczystości była wspaniała a podziękowaniom ze strony gości nie było końca.
     W dniu 20.01.2014r. swoje Babcie i Dziadziusiów gościły
dzieci 4-letnie z oddziału II przygotowane przez wychowawczynię p. Edytę Chołuj. Zaprezentowały program artystyczny zawierający okolicznościowe wiersze, piosenki i krótką inscenizację “Prezenty dla babci”. Atrakcyjnym punktem uroczystości były tańce do piosenek “Karuzela” i “Chodzony”. Były również wspólne tańce z Babcią i Dziadziusiem. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim Babciom i Dziadkom pamiątkowe laurki.
     Dzieci
pięcioletnie z oddziału III pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Iwony Mendel przygotowały w dniu 23.01.2014r. program artystyczny pt. „Podziękowania dla Babci i Dziadka”. Na tegoroczny występ złożyły się nie tylko wiersze, piosenki i życzenia ale również inscenizacje.
Starszaki wystąpiły w scence dramowej pt. „Dziadek do orzechów” oraz w przedstawieniu teatralnym opartym na utworze Juliana Tuwima - „Rzepka”. Bogata scenografia, oprawa muzyczna i dziecięce prezentacje wzbudziły zachwyt licznie przybyłych na uroczystość gości. Miły nastrój towarzyszył wręczaniu wielobarwnych laurek i częstowaniu się słodyczami.
    Dzieci
4-5 letnie z oddziału IV pod opieką wychowawczyni p. Anny Soleckiej przedstawiły w dniu 15.01.2014r. o godz. 14.00 dla swoich Babć i Dziadziusiów „Bajkowe jasełka”. Występ małych aktorów sprawił, że w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. Były też życzenia, laurki i słodki poczęstunek. Babcie i Dziadkowie złożyli podziękowania na ręce wychowawcy za tak pięknie przygotowaną uroczystość.
     W dniu 22.01.2014r. odbyła się uroczystość pt. „Dla Babci i Dziadka mamy dzisiaj kwiatka”.
Dzieci 3 i 4 letnie z oddziału V z wielkim przejęciem zaprezentowały program artystyczny składający się z wierszy, piosenek i tańca „Polka” pod opieką p. Agnieszki Piekarz. Wspólne tańce z babcią oraz z dziadziusiem to wyjątkowe i radosne chwile w życiu małych dzieci. Słodki poczęstunek, wspólne fotografie będą miłym wspomnieniem tego miłego dnia.
     W uroczystych spotkaniach z okazji Święta Babci i Dziadka w poszczególnych oddziałach uczestniczyła również
dyrektor przedszkola p. Małgorzata Krok, która wszystkim przybyłym gościom życzyła wszystkiego co najlepsze oraz gratulowała wspaniałych wnucząt. Były to popołudnia obfitujące w chwile radości i pełne wzruszeń.

4.JPG     17.JPG     3.JPG     19.JPG     15.JPG     7.JPG

     "Bajkowe jasełka" - uroczystość opłatkowa - 23.12.2013r.

     W dniu 23 grudnia 2013r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość wigilijna z udziałem dzieci, nauczycieli, personelu przedszkola, rodziców oraz zaproszonych gości.
Dyrektor przedszkola Małgorzata Krok serdecznie powitała wszystkich uczestników wyjątkowego spotkania.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: ks. Kanonik Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego; Starosta Zwoleński – Waldemar Urbański; Kierownik Referatu Edukacji i Sportu – Edyta Jargot, Dyrektor Domu Kultury – Natalia Anna Wieczerzyńska; Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu – Elżbieta Nowakowska; Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu – Wiesława Sałek, pracownik Miejsko – Gminnej Bibliteki Publicznej w Zwoleniu – Lidia Choroś, Koordynator Zespołu Nauczycieli Doradców Metodycznych – Krzysztof Śmietanka, przedstawiciele Rady Rodziców oraz pani Małgorzata Celi – redaktor gazety internetowej Zwoleń24.
     Dzieci
4 – 5 letnie pod opieką wychowawczyni pani Anny Soleckiej zaprezentowały ,, Bajkowe jasełka”.
Mali aktorzy wcielili się w różnorodne role przynosząc nowonarodzonemu Jezusowi dary: ciasteczka, jagody, sok, pantofelek i poduszeczkę z puchu gęsiego. Krasnoludki przyszły się z nim pobawić, uboga dziewczynka podarowała Dzieciątku zapałki, a Jaś z Małgosią podziękowali za ocalenie i szczęśliwy powrót do ojca. Nawet Pinokio oddał długi nos i ośle uszy obiecując poprawę swojego zachowania. W odwiedziny do Maryi, Józefa i Dzieciątka przybyli również Smerf, Czerwony Kapturek, Sierotka Marysia, Kopciuszek oraz Aniołowie. Maryja śpiewając kołysankę swojemu synkowi utulała go do snu. Uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali kolędy, a mali aktorzy pożegnali się słowami:

,, Każdy z nas duży czy mały, kocha Jezusa swoim sercem całym…
Każdy z nas daje Jezusowi to co może,
I niech zawsze żyje z nim w wielkiej zgodzie”.

     Następnie ks. Kanonik Bernard Kasprzycki odczytał fragment Pisma Świętego o narodzinach Chrystusa, po czym zaprosił do wspólnego połamania się opłatkiem. „Niech radość i spokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Wszystkim przez cały 2014 Rok” – życzyła pani dyrektor. Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne przekazali również całej społeczności przedszkolnej zaproszeni goście. Na zakończenie wszyscy zasiedli do wspólnego wigilijnego obiadu.

4.JPG   IMG_3489.JPG   IMG_3496.JPG   IMG_3503.JPG   IMG_3512.JPG   IMG_3514.JPG   SDC10338.JPG

     Spotkanie z Mikołajem w naszym przedszkolu - 10.12.2013r.

Witaj Święty Mikołaju.
Upragniony Gościu z Nieba!
Racz udzielić swoich darów,
daj nam co potrzeba
- tymi słowami przywitały wszystkich obecnych na uroczystości przedszkolnej panie: Agnieszka Piekarz i Jolanta Markowska, które 10 grudnia zorganizowały spotkanie z Mikołajem.

W tym dniu przedszkolaków odwiedził Mikołaj, który tradycyjnie przybył z workiem wspaniałych prezentów. Każda grupa zaprezentowała się w piosence lub wyrecytowała wierszyk, otrzymując w zamian wspaniałe upominki ufundowane przez panią dyrektor przedszkola – Małgorzatę Krok. Po wspólnej zabawie dzieci udały się do swoich sal, gdzie dostały indywidualne prezenty zakupione przez Radę Rodziców. Miłym akcentem było obdarowanie pracowników słodkim upominkiem wręczonym przez Mikołaja. Wspaniałą pamiątką tej grudniowej wizyty będą zdjęcia grupowe i indywidualne z Mikołajem.

ANDRZEJKI 004.jpg   ANDRZEJKI 015.jpg   ANDRZEJKI 018.jpg   ANDRZEJKI 030.jpg   ANDRZEJKI 034.jpg   ANDRZEJKI 032.jpg   ANDRZEJKI 043.jpg   ANDRZEJKI 037.jpg

     Andrzejkowe wróżby - 29.11.2013r.

     Andrzejki to jedyny czas w roku, kiedy prawie wszyscy chcą wróżyć i poznawać swoją przyszłość. Z tej okazji skorzystały również dzieci z oddziału II i V, które powtarzając słowa:

Andrzeju,  Andrzeju,
dziewcząt  dobrodzieju,
wolę swoją okaż,
najmilszego pokaż

uczestniczyły w piątek 29 listopada w zabawie andrzejkowej, przygotowanej przez panie: Edytę Chołuj, Agnieszkę Piekarz i Jolantę Mazur. Celem takich zajęć jest zapoznanie dzieci z tradycjami, obrzędami i dziedzictwem kulturowym naszego kraju, regionu.

Przedszkolaki przygotowania do piątkowego spotkania rozpoczęły już w środę, kiedy to wspólnie z wychowawczynią - Edytą Chołuj upiekły pyszne ciasteczka (oddział II) zaś w czwartek wspólnie z wychowawczynią Agnieszką Piekarz przygotowały galaretkę (oddział V).

     Wróżby andrzejkowe przygotowała i przeprowadziła pani Joanna Tęcza - instruktor folkloru z Domu Kultury w Zwoleniu. Było lanie wosku przez klucz lub skrzyżowane na krzyż gałązki, losowanie rekwizytów znajdujących się pod talerzykami, wyścig butów, kruszenie chlebka z kiełbaską, rozkładanie zboża, rzucanie butów za siebie. Słodki poczęstunek oraz wspólna zabawa taneczna  sprawiły wszystkim dużo radości i zadowolenia.

SDC10249.JPG     SDC10255.JPG     SDC10252.JPG     SDC10256.JPG     SDC10247.JPG

     Przedszkolaki dentysty się nie boją - wizyta w gabinecie stomatologicznym (oddział I) - 26.11.2013r.

     W dniu 26 listopada 2013r. dzieci z oddziału I pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Pawlik-Paduch wybrały się na wycieczkę do gabinetu stomatologicznego.
Pani doktor
Ilona Gruszecka-Danielak opowiedziała dzieciom na czym polega praca stomatologa, zapoznała dzieci z narzędziami i z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
     Z wielką uwagą dzieci oglądały przygotowane przez Panią stomatolog ilustracje ząbka w którym „zamieszkał” Robaczek Próchniaczek oraz pokaz w jaki sposób należy prawidłowo czyścić zęby.
Przedszkolaki mogły na własnej skórze przekonać się jak przebiega wizyta u dentysty. Te dzieci, które pierwszy raz odwiedziły stomatologa, miały okazję do przełamania wewnętrznego oporu i strachu przed nieznanym.
     Wielką atrakcją pobytu przedszkolaków w gabinecie była przejażdżka fotelem dentystycznym w górę i w dół na którą nie brakowało chętnych.
Dzieci wyrażając swą wdzięczność za serdeczne przyjęcie oraz ciekawe spotkanie wręczyły Pani stomatolog podziękowanie oraz upominek.
     Maluchy pełne wrażeń powróciły do przedszkola z odznakami „Dzielnego Pacjenta”, kolorowanką oraz przedszkolnym kalendarzem szczotkowań myszki Elinki.

SAM_2316.JPG     SAM_2323.JPG     SAM_2337.JPG     SAM_2352.JPG     SAM_2360.JPG    SAM_2364.JPG

     Spotkanie z panią bibliotekarką w oddziale IV - 15.11.2013r.

    W dniu 15 listopada 2013r. nauczycielka Anna Tadej zorganizowała w przedszkolu dla dzieci 4-5-letnich z oddziału IV spotkanie z pracownikiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu panią Lidią Choroś.
Celem spotkania było rozbudzanie zainteresowania książką oraz zachęcanie do słuchania książek czytanych przez rodziców.
     W I części spotkania przedszkolaki prezentowały swoje książeczki przyniesione z domu. Wysłuchały wiersza J. Haszczy pt. "Skarga książki", który stał się inspiracją do rozmowy na temat poszanowania książek.
Zaproszony gość przedstawił dzieciom prośby książki czyli podstawowe zasady obchodzenia się z książkami. Wyrazy pochwały i uznania od pani bibliotekarki, nauczyciela i kolegów otrzymali mali czytelnicy - dzieci odwiedzające systematycznie z rodzicami bibliotekę. Należą do nich:
Filip Piątkowski, Nikola Grzybowska, Jakub Chołuj, Mateusz Kwapisiewicz.
Filip Piątkowski zaprezentował kolegom nagrodę, którą zdobył za udział w organizowanym corocznie przez bibliotekę konkursie wakacyjnym "Najlepszy czytelnik lata".
     W II części spotkania przedszkolaki słuchały czeskiej baśni pt. "Duch gór" promującej dobro oraz wrażliwość na potrzeby innych. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się prezentowane przez panią bibliotekarkę zagadki związane tematycznie z bajką i jesienią.
     Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zasponsorowała upominki dla przedszkolaków. Każde dziecko na zakończenie spotkania otrzymało książeczkę do czytania i kolorowania. Przedszkolaki podziękowały za spotkanie piosenką oraz wręczyły gościowi order uśmiechu.
     Zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się w podejmowane przez placówkę działania promujące codzienne głośne czytanie.

SDC10177.JPG   SDC10183.JPG   SDC10185.JPG   SDC10187.JPG   SDC10189.JPG   SDC10194.JPG   SDC10207.JPG   SDC10214.JPG   SDC10219.JPG

     Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka - 29.10.2013r.

     We wtorek 29 października 2013 r. w naszym przedszkolu odbyło się wielkie wydarzenie - Pasowanie na Przedszkolaka - przyjęcie do grona społeczności przedszkolnej nowo przybyłych dzieci, które stały się pełnoprawnymi przedszkolakami.
     Pasowanie to uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu imprez naszego przedszkola. To wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców.
Tegoroczne spotkanie upłynęło w wyjątkowej, rodzinnej atmosferze bowiem licznie przybyli na nią nie tylko zaproszeni rodzice a także babcie, dziadkowie i rodzeństwo małych artystów.
     W tym roku szkolnym do grona przedszkolaków dołączyło
54 dzieci z różnych grup wiekowych. Po raz pierwszy miały one okazję zaprezentować wszystko to, czego nauczyły się w przedszkolu.
Dzieci w specjalnym programie artystycznym przygotowanym na tę uroczystość przez wychowawczynie
p. Agnieszkę Piekarz oraz p. Małgorzatę Pawlik-Paduch zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne.
Rodzice z łezką w oku patrzyli na swoje pociechy, które dzielnie pokazywały wszystkim, iż w pełni zasługują na miano „Przedszkolaka”.
Tradycyjnie
dyrektor przedszkola p. Małgorzata Krok osobiście dokonała pasowania każdego dziecka specjalnym „czarodziejskim ołówkiem”.
Na zakończenie uroczystości złożyła rodzicom gratulacje a nowo przyjętym przedszkolakom życzenia:
“aby nowy rozdział w ich życiu, w roli przedszkolaka przyniósł im wiele radości, samych pogodnych i przyjemnych chwil w gronie kolegów oraz ciekawych doświadczeń”.
     Wszystkie świeżo upieczone przedszkolaki w tym dniu otrzymały pamiątkowe birety oraz słodkie upominki. 
Miłą pamiątką tego wydarzenia były wspólne zdjęcia oraz przygotowany poczęstunek.


IMG_3332.JPG     IMG_3336.JPG     IMG_3337.JPG     IMG_3338.JPG     IMG_3339.JPG

     50 - lat razem, czyli Złote Gody w Zwoleniu - 24.10.2013r.

"Jubilatom drogim
składają życzenia
małe przedszkolaki
- zwoleńskie dzieciaki"

     W czwartek, 24 października w Zwoleniu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Piętnaście par z terenu gminy Zwoleń świętowało 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego.
Tę wspaniałą uroczystość uświetniła swoim występem grupa przedszkolaków z oddziału III.
Dziewczynki, przygotowane przez
panią Iwonę Mendel, w wierszach złożyły życzenia, zaśpiewały piosenki z dziecięcego repertuaru nawiązujące do tematyki uroczystości oraz wykonały barwny taniec z pomponami.
     Gromkie brawa publiczności, jak również słodycze były podziękowaniem za wzruszające dla jubilatów przedstawienie.


IMG_3297.JPG     SAM_2238.JPG     SAM_2246.JPG     SAM_2250.JPG     SAM_2220.JPG

     Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu - 14.10.2013r.

Niech Paniom praca jest radością,
niech Paniom zima będzie wiosną,
niech Paniom słonko zawsze świeci
i beztrosko czas przeleci.
Dużo plonów z waszej pracy
życzą - wszyscy przedszkolacy!”

     Takie słowa, płynące z dziecięcych ust, uwieńczyły uroczystość przedszkolną zorganizowaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu. Dzieci pięcioletnie pod kierunkiem pani Iwony Mendel zaprezentowały montaż słowno-muzyczny pt. „Moje ulubione przedszkole”. Starszaki z wielkim przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność za codzienną opiekę, domową atmosferę, pyszne obiadki i trud włożony w ich wychowanie. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola kolorowe laurki.

     Wiele ciepłych życzeń złożyła pracownikom dyrektor przedszkola pani Małgorzata Krok. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście, wśród których byli: Włodzimierz Kabus z-ca burmistrza Zwolenia, Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektor Domu Kultury, Elżbieta Nowakowska dyrektor Muzeum Regionalnego, Lidia Choroś pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

     Były piękne kwiaty od dzieci i rodziców, nagrody dyrektora oraz burmistrza.

IMG_3218.JPG     IMG_3238.JPG     IMG_3246.JPG     IMG_3215.JPG     IMG_3236.JPG

     W krainie pszczół spotkanie z pszczelarzem - 09.10.2013r.

Kto się boi małej pszczoły,
Niech się dowie dzisiaj sam.
Że ten owad, chociaż mały,
Dużo miodu daje nam.

     Dnia 9 października 2013r. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne pt.: „W Krainie Pszczół” realizowane w ramach programu z zakresu edukacji zdrowotnej: „W zdrowym ciele - zdrowy duch” autorstwa pań: Agnieszki Piekarz i Jolanty Markowskiej.
Atrakcją było spotkanie z pszczelarzem - panem Andrzejem Padewskim, który przybliżył najmłodszym strukturę społeczną pszczół, ich zachowania, produkty wytwarzane ze zbieranego pyłku oraz ich walory lecznicze.
Podczas spotkania okazało się, że Pan Pszczelarz przybył do nas w towarzystwie swoich przyjaciół - pszczół, które przywiózł w specjalnym ulu. Nasz gość opowiadał nam o życiu owadów, o tym jak zbierają pyłek, czym się żywią, co produkują, jak spędzają zimę.
Dzieci miały okazję obserwować rój pszczół i odszukać królową. Przedszkolaki obejrzały także strój pszczelarza oraz przyrządy, których używa w swojej pracy: podkurzacz, miotełka, specjalny kapelusz, kombinezon i rękawice.
Punktem kulminacyjnym była degustacja „słodkiego przysmaku” w postaci miodu. W prezencie każdy przedszkolak otrzymał zaczarowany nabierak do miodu - pałeczkę niekapkę.
           
                             
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP