PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                         
           


ARCHIWUM NASZE WYDARZENIA 2014/2015INDEX     ARCHIWUM     GALERIA 2014/2015

image001.jpg image011.jpg image009.jpg image002.jpg image012.jpg image018.jpg image023.jpg image025.jpg image037.jpg image038.jpg image039.jpg

     "Tak niedawno żeśmy się poznali, a dziś już rozstania nadszedł czas” - pożegnanie starszaków
              w naszym przedszkolu - 26. 06. 2015 r.

     W dniu 26.06.2015r. o godzinie 13.30 w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Licznie zgromadzonych rodziców, dzieci oraz pracowników przedszkola i zaproszonych gości serdecznie powitała pani dyrektor przedszkola Małgorzata Krok. Wśród zaproszonych gości byli: Włodzimierz Kabus - zastępca Burmistrza Zwolenia, Waldemar Urbański - Starosta Zwoleński,  Elżbieta Nowakowska - emerytowana dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, ks. Krzysztof Badeński - proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Świętego wraz z księdzem wikariuszem Wiesławem Pawłowskim, Wiesława Sałek - kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu oraz Ewelina Sałek asystent  z Muzeum Regionalnego w Zwoleniu.
     Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny zaprezentowany przez dzieci z oddziałów III, IV i V  pod kierunkiem swoich wychowawców: Edyty Chołuj, Anny Tadej i Agnieszki Piekarz. Pięciolatki z odziału III zatańczyły dwa tańce: „Poloneza’ i „Mazura”. Wiersze i piosenki prezentowane przez dzieci z oddziału IV i V wywołały wiele wzruszeń na twarzach rodziców. W niejednym oku dostrzec można było ukradkiem ocieraną łzę.
     Następnie pani dyrektor Małgorzata Krok podsumowała efekty pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej w roku szkolnym 2014/2015 oraz gorąco podziękowała wszystkim, którzy pomagali w osiągnięciu sukcesów oraz wspierali naszą placówkę w zamierzeniach i wyznaczonych celach: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, Radzie Rodziców, dyrektorom innych placówek oświatowych i kulturalnych, księżom, sponsorom oraz władzom samorządowym, powiatu, a w szczególny sposób władzom Urzędu Miejskiego - jako organowi prowadzącemu. Dowodem wdzięczności były kwiaty wręczone przez dzieci zaproszonym gościom. Pani dyrektor  przedszkola osobiście wręczyła dzieciom odchodzącym do szkoły dyplomy ukończenia przedszkola życząc im miłego wypoczynku oraz sukcesów w szkole.
     Głos zabrali również: Włodzimierz Kabus i Waldemar Urbański, którzy dziękując za efektywną pracę oraz przekazując życzenia wakacyjne dla wszystkich pracowników przedszkola oraz dzieci wręczyli kwiaty i cukierki na ręce pani dyrektor przedszkola.  Słodyczami obdarował przedszkolaków również ksiądz Krzysztof, który pobłogosławił wszystkich na czas wakacji.
     Podczas uroczystości głos zabrał także przewodniczący Rady Rodziców - pan Przemysław Wiech, który złożył serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom przedszkola za trud włożony w wychowanie ich dzieci i wręczył kwiaty na ręce pani dyrektor.
     W drugiej części uroczystości, w salach dzieci spotkały się ze swoimi wychowawczyniami, z rąk których otrzymywały upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Były również torty i szampany dla dzieci oraz mnóstwo wspomnień i gorących pożegnań.

image001.jpg

     Udział przedszkolaków w Gminnym Konkursie Plastycznym poświęconym życiu i twórczości Jana Kochanowskiego
             "Mojej Urszulce"– 25.06.2015r

     W eliminacjach przedszkolnych I etapu Gminnego Konkursu Plastycznego poświęconego życiu i twórczości J. Kochanowskiego - "Mojej Urszulce" zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Wł. Jagiełły oraz Muzeum Regionalne w Zwoleniu wpłynęło 19 prac dzieci z oddziałów II, III, IV i V. Celem konkursu było: upamiętnienie 485 rocznicy urodzin J. Kochanowskiego poprzez promowanie postaci poety i jego córki Urszulki oraz miejscowości: Sycyna, Czarnolas i Zwoleń. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości plastycznej dzieci oraz odkrywanie młodych talentów plastycznych. Wszystkie dzieci z naszego przedszkola biorące udział w konkursie zostały nagrodzone pamiątkowymi książeczkami. Do II etapu -finału gminnego z naszej placówki zakwalifikowało się 3 prace.
     W dniu
19 czerwca 2015r. w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu z siedzibą w Centrum Regionalnym przy Nekropolii Jana Kochanowskiego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Komisja w składzie: p. Bogusława Jaworska - przewodnicząca, p. Waldemar Gołdziński oraz p. Ewelina Sałek dokonała oceny nadesłanych prac i wyróżniła:
     W I grupie wiekowej - przedszkola/oddziały przedszkolne
Kacpra Pastuszko z oddziału IV z naszego przedszkola, który zajął I miejsce w swojej kategorii. Opiekunem plastycznym Kacpra była p. Anna Tadej. II miejsce zajęła Marysia Krześniak z oddziału III której opiekunem była p. Iwona Mendel. Wyróżnienie otrzymała również Julia Dąbrowska z oddziału V, która przygotowała swoją pracę konkursową pod opieką p. Agnieszki Piekarz.
     Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane w dniu 28 czerwca 2015r. na wystawie w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu zorganizowanej w ramach XXXVI Imienin Pana Jana. Patronat honorowy nad konkursem objęła p. Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia.

     ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZDROWOTNEGO "ZDROWIE NA TALERZU" – 23.06.2015r

     W naszym przedszkolu od września 2014 roku prowadzone były zajęcia w ramach programu zdrowotnego „Zdrowie na talerzu”.  Odbywały się one regularnie w grupie dzieci cztero - pięcioletnich z oddziału V i prowadzone były przez Panie Agnieszkę Piekarz i Jolantę Markowską -nauczycielki PP Nr 1 w Zwoleniu.
Zdrowe nawyki oraz zachowanie prozdrowotne powinny być kształtowane od najmłodszych lat, kiedy nabyte przez dziecko postawy mają najbardziej trwały charakter. Dlatego też głównym założeniem programu było przygotowanie dzieci do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu, rozwijanie nawyków higieniczno- zdrowotnych, zdobycie jak największej wiedzy dotyczącej estetyki środowiska, ochrony przyrody, utrzymania czystego powietrza. Podczas trwania programu zrealizowanych było osiem scenariuszy o tematyce zdrowotnej.
     Pierwsze to zajęcia otwarte z udziałem rodziców w ogrodzie przedszkolnym pod hasłem „Święto pieczonego ziemniaka”. Piękna pogoda, zaangażowanie rodziców, dziadków w przygotowanie imprezy gwarantowały świetną zabawę. Radość przedszkolaków była ogromna, kiedy to wspólnie z najbliższymi tańczyły, śpiewały, brały udział w konkurencjach sportowych oraz techniczno-artystycznych. Podczas spotkania swoją obecnością zaszczyciła nas pani dyrektor Małgorzata Krok składając podziękowania wszystkim, którzy uświetnili zabawę.
     W ramach poznawania sposobów przygotowania zdrowych posiłków przedszkolaki z oddziału V pod czujnym okiem swoich pań upiekły chleb, wykonały sałatkę jarzynową i ukisiły kapustę. Przy tej okazji dzieci poznały wygląd, smak i zapach składników wykorzystanych do zrobienia tych zdrowych potraw. Z zaangażowaniem kroiły, mieszały, ubijały przestrzegając przy tym zasad bezpieczeństwa.
     Kolejnym działaniem podjętym w ramach programu była wycieczka do młyna w Rudzie podczas której dzieci poznawały różne rodzaje mąki oraz sposoby jej otrzymywania. Właściciel pan Wacław Nowakowski z synem zapoznał przedszkolaków z funkcjonowaniem młyna, maszynami i urządzeniami produkującymi mąkę. Dzieci   wróciły do przedszkola z uśmiecham na buzi.
     W celu pogłębienia wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania odbyło się również interesujące spotkanie z panią dietetyk - naturoterapeutką Elżbietą Zadworną. W interesujący sposób przedstawiła dzieciom zawód dietetyka, poszerzyła wiedzę na temat zdrowego odżywiania, przypomniała produkty najzdrowsze i najbardziej wartościowe, jak również te, które w odżywianiu mogłyby zostać wyeliminowane bez szkody dla organizmu. Tłumaczyła, dlaczego należy ograniczyć słodycze i słodkie napoje, a zwiększyć spożycie warzyw i owoców, a także w jaki sposób żywność wpływa na nasze zdrowie i zachowanie. Dzieci uważnie słuchały pani dietetyk. Na zakończenie tego pouczającego spotkania z wielką radością podziękowały wręczając upominek w postaci zdrowego jabłka.
     W ramach utrwalenia zdobytych wiadomościi umiejętności odbył się przedszkolny konkurs recytatorski „Na zdrówko”. Wszyscy uczestnicy mieli do zaprezentowania wiersz o tematyce zdrowotnej. Występowi każdego uczestnika z wielką uwagą przysłuchiwało się szacowne jury w składzie: Małgorzata Krok(przewodnicząca), Jolanta Mazur oraz Iwona Mendel. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników przez jury. Pani dyrektor jako przewodnicząca jury podziękowała wszystkim dzieciom za wspaniałe występy. Podczas wręczania nagród było wiele miłych słów i gratulacji. Wyniki prezentowały się następująco: I miejsce- Paulina Białek, II miejsce- Wiktor Szewczyk, III miejsce- Roma Łupina, wyróżnienia- Igor Kapusta i Anna Jóźwik. Każde dziecko otrzymało pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
     Podczas ostatniego zajęcia w ramach programu zdrowotnego „Zdrowie na talerzu” dzieci razem ze swoimi rodzicami oraz rodzeństwem uczestniczyli po raz pierwszy w historii przedszkola w mini rajdzie rowerowym. Pogoda w tym dniu dopisała, więc i nastroje wszystkich były doskonałe. Jedna z mam użyczyła kamizelki odblaskowe, w które ubrani byli uczestnicy rajdu. Obawy ze strony niektórych mam  o możliwościach "rowerowych" swoich pociech nie sprawdziły się, ponieważ dzieci oraz ich wspaniali rodzice pięknie i z wielkim zaangażowaniem wjeżdżali pod strome górki. Przejażdżka zakończyła się na Orliku, gdzie na dzieci czekały słodkie niespodzianki: ciasteczka oraz lody.
     Treści realizowane podczas programu dotyczyły edukacji na rzecz dbania o zdrowie przez poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się oraz dbania o harmonijny rozwój organizmu poprzez sprawność ruchową i kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Ewaluacją programu były ankiety skierowane do dzieci, według których zajęcia z zakresu programu „Zdrowie na talerzu” wszystkim się podobały. Ankiety wypełniali również rodzice zdaniem, których działania podejmowane w ramach programu sprzyjały zachowaniom prozdrowotnym ich dzieci.


                                                                                               Jolanta Markowska i Agnieszka Piekarz autorki programu własnego „Zdrowie na talerzu”.

image023.jpg     image003.jpg     image037.jpg     image022.jpg     image051.jpg     image065.jpg     image066.jpg     image028.jpg     image069.jpg

     Wycieczka do Magicznych Ogrodów i Kazimierza Dolnego (oddział III i V) – 16.06.2015r.

     16 czerwca był dniem wyjątkowym dla naszych dzieci, ponieważ przedszkolaki z oddziałów: III i V rankiem wyruszyły na wycieczkę autokarową. Najpierw od godziny 9-ej pod opieką animatorów i nauczycielek  dzieci zwiedzały Magiczne Ogrody. Był też czas na swobodną zabawę na olbrzymim placu zabaw. Po wspólnie zjedzonym obiedzie wszyscy udali się do autokaru, który zawiózł wycieczkowiczów do Kazimierza Dolnego. Tam przedszkolaki zwiedziły Rynek, weszły na Basztę. Duże wrażenie na dzieciach wywarł Rejs statkiem. O godzinie 18-ej grupa była już w Zwoleniu, gdzie przed przedszkolem czekali na dzieci stęsknieni rodzice. To był dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

image001.jpg  image002.jpg  image006.jpg  image008.jpg  image012.jpg  image015.jpg  image018.jpg  image022.jpg  image033.jpg  image038.jpg

     Przedszkolaki z podziękowaniami w Publicznym Gimnazjum w Zwoleniu – 12.06.2015r.

     W piątek 12.06.2015r. maluchy i średniaki z oddziałów I i II pod opieką swoich wychowawczyń Anny Kuc i Małgorzaty Pawlik-Paduch odwiedziły Publiczne Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu, aby osobiście podziękować swoim starszym kolegom, koleżankom oraz ich opiekunce za całoroczne czytanie bajek i wierszy.
     W ramach zorganizowanej
akcji "Czytanie na dywanie" grupa 16 uczniów-wolontariuszy z klasy 1b pod opieką pani Danuty Imańskiej cały rok systematycznie według ustalonego harmonogramu odwiedzała przedszkolaków w ich salach, aby czytać dzieciom książeczki.
    
W gimnazjum przedszkolaki zostały bardzo serdecznie powitane nie tylko przez panią opiekunkę grupy wolontariatu, ale również przez dyrektora szkoły pana Zbigniewa Plewickiego, nauczycieli i młodzież szkolną. Dzięki uprzejmości pracowników szkoły dzieci zwiedziły niektóre pomieszczenia budynku: sekretariat, gdzie obdarowane zostały słodkościami, wybrane sale lekcyjne, bibliotekę szkolną oraz salę gimnastyczną na której przedszkolaki miały możliwość uczestniczyć we wspólnych zabawach z gimnazjalistami. Miłą pamiątką wizyty przedszkolaków w szkole są wspólnie wykonane zdjęcia.

image001.jpg     image003.jpg     image004.jpg     image009.jpg     image010.jpg     image012.jpg     image013.jpg     image018.jpg

     Wycieczka do sklepu spożywczego i pyszne lody – 02.06.2015r.

     W słoneczne przedpołudnie w dniu 2 czerwca 2015r. dzieci z oddziału II pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Pawlik-Paduch wybrały się na wycieczkę do pobliskiego samoobsługowego sklepu spożywczego "SPAR". Celem wycieczki było poznanie pracy ekspedientki, wyposażenia sklepu oraz właściwe zachowanie się w miejscu publicznym.
     Dzieci z zainteresowaniem i wielką ostrożnością przechodziły między półkami pełnymi towarów. Poznały wyposażenie sklepu, podział na asortyment i jego odpowiednie ułożenie. Rozpoznawały na półkach swoje ulubione produkty oraz nazywały działy towarowe. Obserwowały robiących zakupy klientów oraz pracę ekspedientki przy kasie. Na koniec wizyty w sklepie dzieci samodzielnie dokonały zakupu lizaków i z pełnym koszykiem zakończyły w tym wyjątkowym dniu swoje zakupy.
     
Wyrażamy serdeczne podziękowania kierownictwu "SPAR" za bardzo miłe, sympatyczne przyjęcie i umożliwienie zrealizowania wycieczki tak niecodziennych klientom.

Ochłodę dzieciom w tym upalnym dniu dały zjedzone w parku miejskim owocowe gałkowe lody, po których przedszkolaki z uśmiechami na twarzy wróciły do przedszkola.


image023.jpg   image004.jpg   image034.jpg   image025.jpg   image031.jpg   image020.jpg   image011.jpg   image010.jpg   image018.jpg   image017.jpg

     Dzień Dziecka w naszym przedszkolu – 01.06.2015r.

     W dniu 1 czerwca 2015r. świętowaliśmy w naszym przedszkolu Dzień Dziecka. Specjalnie na tę okazję ogród przedszkolny w tym dniu wyglądał zupełnie inaczej. Przystrojony w  różowe balony i powiewające na wietrze wstążki z bibuły wyglądał odświętnie i bajkowo.
Przygotowano dla dzieci liczne atrakcje. Najpierw przedszkolaki obejrzały przedstawienie cyrkowe w wykonaniu artystów – „Duet-Czarodziejski świat cyrku”. Był pokaz „magii”, w którym asystowały dzieci, zabawy muzyczne przy największych przebojach, a także malowanie twarzy. Każde dziecko otrzymało balonik. Następnie dzieci bawiły się na placu przedszkolnym. Największą atrakcją były skoczne zabawy na zamku dmuchanym, wesołe igraszki w basenie z kulkami oraz zabawy sportowe (trampolina, piłki-kangury, zjeżdżalnie). Chętne dzieci malowały bajkowe obrazki kolorową kredą na płytach chodnikowych lub flamastrami na dużych arkuszach papieru. Na zakończenie zabawy był „słodki podwieczorek”.
Dzieci z uśmiechem na twarzy wracały do swoich domów.


image007.jpg     image019.jpg     image009.jpg     image015.jpg     image018.jpg     image017.jpg     image016.jpg

     I PRZEDSZKOLNY MINI RAJD ROWEROWY – 29.05.2015r.

     W piątkowe popołudnie 29 maja dzieci z oddziału V razem ze swoimi rodzicami oraz rodzeństwem uczestniczyli po raz pierwszy w historii przedszkola mini rajdzie rowerowym. Pomysłodawczyniami były panie: Agnieszka Piekarz i Jolanta Markowska. Było to ostatnie już zajęcie z programu zdrowotnego: "Zdrowie na talerzu"
     W tym dniu pogoda dopisała, więc i nastroje wszystkich były doskonałe. Jedna z mam użyczyła kamizelki odblaskowe, w które ubrani byli uczestnicy rajdu. Obawy ze strony niektórych mam  o możliwościach "rowerowych" swoich pociech nie sprawdziły się, ponieważ dzieci oraz ich wspaniali rodzice pięknie i z wielkim zaangażowaniem wjeżdżali pod strome górki. Przejażdżka zakończyła się na Orliku, gdzie na dzieci czekały słodkie niespodzianki: ciasteczka oraz lody. 
Nauczycielki składają serdeczne  podziękowania wszystkim rodzicom oraz rodzeństwu zaangażowanym w organizację rajdu.

image001.jpg     image002.jpg     image003.jpg     image004.jpg     image005.jpg     image006.jpg     image007.jpg

     Spotkanie z panią dietetyk w oddziale V – 29.05.2015r.

     W dniu 29.05.2015r.(piątek) w grupie dzieci z oddziału V, w ramach realizowanego programu zdrowotnego „Zdrowie na talerzu” prowadzonego przez panie A. Piekarz i J. Markowską odbyło się spotkanie z panią dietetyk-naturoterapeutkąElżbietą Zadworną.
     W interesujący sposób przedstawiła dzieciom zawód dietetyka, poszerzyła wiedzę na temat zdrowego odżywiania, przypomniała produkty najzdrowsze i najbardziej wartościowe, jak również te, które w odżywianiu mogłyby zostać wyeliminowane bez szkody dla organizmu. Tłumaczyła, dlaczego należy ograniczyć słodycze i słodkie napoje, a zwiększyć spożycie warzyw i owoców, a także w jaki sposób żywność wpływa na nasze zdrowie i zachowanie.
Dzieci uważnie słuchały pani dietetyk. Na zakończenie tego pouczającego spotkania z wielką radością podziękowały wręczając upominek w postaci zdrowego jabłka.

image001.jpg     image002.jpg     image003.jpg     image004.jpg    image005.jpg

     Rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2014/2015"– 28.05.2015r.

     Dzieci z oddziału II pod opieką pani Jolanty Mazur brały udział w konkursie „Szkolny karmnik –Zima 2014/2015” Organizatorami konkursu byli: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Kozienice, Radom i Zwoleń. Zakresem konkursu było dokarmianie i ochrona ptaków w okresie zimy. Grupa średniaków zajęła I miejsce w kategorii przedszkolnej w XXII edycji konkursu. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę. Dzieci były także na wycieczce autokarowej w Radomiu, gdzie bawiły się w Centrum Zabaw „Hula Park”.

image004.jpg  image003.jpg  image008.jpg  image012.jpg  image013.jpg  image018.jpg  image019.jpg  image025.jpg  image036.jpg  image038.jpg

     "Kocham Cię Mamusiu !" - Dzień Matki w naszym przedszkolu – 22-27.05.2015r.

     W dniu 22.05.2015r. odbyła się uroczystość z okazji Święta Matki w oddziale IV. Zaproszonych gości powitała wychowawczyni oddziału pani Anna Tadej. Dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny. Miłość i podziękowanie dla Mamusi wyraziły recytując okolicznościowe wiersze oraz śpiewając przygotowane na tę okazję piosenki. Każde dziecko złożyło Mamie życzenia wręczając czerwone róże. Dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek. Mile spędzone chwile dostarczyły zarówno Mamom jak i przedszkolakom wiele wzruszeń.
     W dniu
26 maja dzieci 3-letnie pod opieką wychowawczyni pani Anny Kuc z oddziału I gościły w przedszkolu swoje Mamusie z okazji ich święta. Uroczystość zatytułowana była "Dla Mamusi". Maluchy recytowały wiersze, śpiewały piosenki i złożyły uroczyste przyrzeczenie słowami: "My naszą Mamusię serdecznie kochamy i będziemy grzeczne – DZISIAJ PRZYRZEKAMY". Dzieci zaprezentowały również zabawę pt. "Głowa, ramiona" oraz układ taneczny do piosenki "Chocolate choco-choco". Po występie maluchy wręczyły Mamusiom róże wykonane z krepiny i zaprosiły na słodki poczęstunek.
     W tym samym dniu
o godz. 15.00 dzieci z oddziału III i V powitały swoje Mamy wierszem i piosenką na placu przedszkolnym. Po życzeniach wręczyły samodzielnie wykonane laurki. Następnie panie Agnieszka Piekarz, Edyta Chołuj, Jolanta Markowska zaprosiły Mamusie i dzieci do zespołowych zabaw i gier zręcznościowych. W tym dniu obowiązywał wszystkich strój sportowy. Po wspólnych pełnych śmiechu zawodach spotrowych wszyscy udali się na poczęstunek. To był naprawdę udany dzień i zostanie na długo w pamięci.
     W dniu
27 maja odbyła się uroczystość Dnia Matki pt. "Kocham Cię Mamo!" w grupie dzieci 4-letnich w oddziale II. Dzieci przygotowane przez wychowawczynię panią Małgorzatę Pawlik-Paduch wierszem i piosenkami dziękowały swoim Mamom za okazaną troskę i miłość. Udowodniły, że są dzielne i potrafią pomagać swoim Mamom. Opowiadały jak wyglądają ich Mamy i co robią, aby być takie piękne jak wróżki z bajki. Dzieci zaprezentowały również taniec tango Le Cumparsita w specjalnie przygotowanych strojach. Na zakończenie swoim Mamom złożyły najserdeczniejsze życzenia płynące z głębi serduszek i wręczyły samodzielnie wykonaną laurkę z kompozycją kwiatową. Po występie na wszystkich czekał już słodki poczęstunek. Miłą pamiątką tego niezwykłego spotkania będzie wspólne zdjęcie.
     Do serdecznych życzeń składanych swoim Mamom przez dzieci z poszczególnych oddziałów dołączyła również życzenia pani
Małgorzata Krok - dyrektor przedszkola, życząc wszystkim obecnym Mamom dużo radości, uśmiechu na co dzień i pociechy z dzieci. Wszystkie przedszkolaki zaś wyraziły swą wdzięczność za opiekę składając pani dyrektor życzenia i wręczając upominki. Były to dla wszystkich dni wielkich wzruszeń i niezapomnianych chwil.

image004.jpg  image003.jpg  image005.jpg  image060.jpg  image007.jpg  image011.jpg  image014.jpg  image040.jpg
image047.jpg  image019.jpg  image032.jpg  image035.jpg  image055.jpg  image061.jpg  image062.jpg  image063.jpg

     XII Powiatowy Przegląd Twórczości Dziecięcej "Dzieci - Dzieciom" – 14.05.2015r.

     W egzotycznej scenografii już po raz dwunasty w dniu 14 maja 2015r. na scenie sali kina "Świt" w Zwoleniu odbył się Powiatowy Przegląd Twórczości Dziecięcej „Dzieci-Dzieciom” zorganizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 1 oraz Dom Kultury w Zwoleniu.
     Patronat honorowy nad XIIprzeglądem w tym roku objęli:
Pan Waldemar Urbański – Starosta powiatu zwoleńskiego
Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz miasta Zwolenia
Pani Teresa Czesława Pancerz – Wójt Gminy Kazanów
Pan Marian Kuś – Wójt Gminy Przyłęk
Pan Tomasz Adamiec – Wójt Gminy Policzna
     Na wstępie p. Małgorzata Krok – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu oraz p. Natalia Anna Wieczerzyńska – Dyrektor Domu Kultury powitały serdecznie przybyłych na imprezę gości, sponsorów oraz licznie zgromadzonych rodziców i dzieci.
Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonali: p. Edyta Sulima – sekretarz powiatu zwoleńskiego oraz p. Włodzimierz Kabus – zastępca burmistrza miasta Zwolenia.
Tegoroczny przegląd swoją obecnością zaszczycili również: Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia, Arkadiusz Sulima – wicestarosta starosty zwoleńskiego, Jerzy Sowula – członek zarządu, Edyta Jargot- Kierownik Referatu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Ewa Kulińska –Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu, Wiesława Sałek – Dyrektor, Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu, Wacław Kuś – Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia, Przemysław Wiech – Przewodniczacy Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu, dyrektorzy placówek oświatowych uczestniczących w przeglądzie m. in. Elżbieta Wargacka – Dyrektor PSP w Zwoleniu, Grażyna Krześniak – Pakalińska - Dyrektor PSP w Sycynie, Hanna Pyrka – Dyrektor PSP Barycz, Marzena Szczepanik – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”.
Obecni byli również liczni sponsorzy – rodzice, dzięki którym można było ufundować cenne nagrody oraz lokalne media.
     W tegorocznym XII Powiatowym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej “Dzieci-Dzieciom” udział wzięło
21 zespołów dziecięcych z 10 placówek oświatowych z trzech gmin: Kazanów, Przyłęk i Zwoleń. Na scenie zaprezentowało się 453 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Publiczność wypełniająca salę kina po brzegi miała przyjemność obejrzeć w wykonaniu dzieci piękne układy taneczne oraz scenkę teatralną. Dzieci zachwyciły widownię nie tylko swoim talentem, ale również strojami i wdziękiem z jakim przezentowały się na scenie.
     Występy zespołów artystycznych oceniało
jury w składzie: p. Ewa Bulzacka – instruktor grupy teatralnej Domu Kultury, p. Elżbieta Nowakowska – prezes Rady Programowej przy Domu Kultury oraz p. Zbigniew Cywka – pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu.
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji komisja konkursowa podziękowała wszystkim dzieciom i opiekunom za piękne występy i wyróżniła następujące zespoły:
- Niepubliczne Przeszkole „Słoneczko” za taniec „Gangnam Style” przygotowany przez Justynę Cieloch oraz Iwonę Wargacką,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Zwoleniu za układ taneczny przygotowany przez Hannę Furgę,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Babinie za scenkę teatralną i zabawę przy piosence „Kontenery” przygotowaną przez Annę Hołuj,
- Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu za tango „La Cumparsita” przygotowane przez Małgorzatę Pawlik – Paduch,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Zwoleniu za taniec „Piraci z Karaibów” przygotowany przez Annę Duliasz,
- Publiczne Przedszkole ze Zwolenia za taniec „Polonez” przygotowany przez Edytę Chołuj.
     Komisja doceniła przebieg i organizację przeglądu oraz zaznaczyła, że wszystkie przedszkola i szkoły biorące w nim udział prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny.

     Po raz pierwszy w tak wielkim wydarzeniu uczestniczyły i wystąpiły na scenie najmłodsze 3 i 4 -letnie dzieci z naszego przedszkola z oddziału I i IV. Maluchy – z
oddziału I pod opieką swojej wychowawczyni p. Anny Kuc z wielkim wdziękiem zaprezentowały całej publiczności układ taneczny do piosenki "Czekolada". Dzieci 3-4-5-letnie z oddziału IV pięknie zatańczyły taniec "Boogie-woogie" pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Tadej. Dzieci 4-5-letnie z oddziału V zaprezentowały się pod kierunkiem swojej wychowawczyni Agnieszki Piekarz oraz Jolanty Markowskiej w tańcu "Samba"
     Wszystkie placówki biorące udział w przeglądzie otrzymały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy: opiekunowie grup - podziękowania, a każde dziecko upominek.
Sponsorami przeglądu byli: Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Teresa Czesława Pancerz-Pyrka – Wójt Gminy Kazanów, Marian Kuś – Wójt Gminy Przyłęk, Tomasz Adamiec – Wójt Gminy Policzna, Irena Zawadzka – Prezes Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, Zbigniew Jamróz – Nadleśnictwo Zwoleń, Arkadiusz Bartoszek - AREX Usługi Budowlane, Tomasz Warchoł – Firma Handlowo Usługowa, Krzysztof Figurski i Jarosław Figurski – Auto-Centrum SC, Stanisław Bilski – "BEYBIL", Adam Galbarczyk – ADES Dom Pogrzebowy, Dariusz Gregorczyk – MIDAR kostka brukowa, Anna Głuszek – Biuro Rachunkowe, Anna i Rafał Tomczyk – kwiaciarnia "Magnolia", Agata Łupina, Piotr Jacek Rola, Paweł Kornak – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe.
     Całą uroczystość przygotowali pracownicy Publicznego Przedszkola Nr 1 we współpracy z Domem Kultury w Zwoleniu, a imprezę poprowadziy Anna Solecka i Jolanta Markowska – nauczycielki Publicznego przedszkola Nr 1 w Zwoleniu.

Oficjalnmego zamknięcia XII Powiatowego Przeglądu Twórczości Dziecięcej "Dzieci-Dzieciom" dokonała pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia, która wyraziła zadowolenie , iż takie przedsięwzięcie się odbywa i zaprosiła na kolejny już XIII przegląd za rok.

Wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu za ogromne zaangażowanie, wkład i pomoc w przygotowaniu strojów do prezentowanych tańców w tegorocznym przeglądzie.

image003.jpg     image020.jpg     image006.jpg     image004.jpg     image023.jpg     image022.jpg     image024.jpg     image034.jpg

     Wyśmienita zabawa w Hula Parku w Radomiu – 05.05.2015r.

     Ogromna niespodzianka czekała na dzieci 5-letnie z oddziału III i 4-letnie z oddziału II z naszego przedszkola w dniu 5 maja 2015r. - wycieczka autokarowa i zabawy w Centrum Zabaw dla dzieci "Hula Parku" w Radomiu.
     Wycieczka dla przedszkolaków ufundowana została przez panią Bogusławę Jaworską – Burmistrz Zwolenia oraz dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu panią Małgorzatę Krok w nagrodę za udział i sukcesy w konkursach w których przedszkolaki zostawały laureatami: w V jubileuszowych "ZWOLEŃSKICH TEATRAŁKACH"- I miejsce w kategorii przedszkola, w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego - I miejsce w kategorii zespoły przedszkolne oraz w Regionalnym Konkursie Przyrodniczym "SZKOLNY KARMNIK" - ZIMA 2014/2015 – I miejsce w kategorii przedszkolnej.
     Przez dwie godziny dzieci miały możliwość korzystać z ogromnej przestrzeni zabawowej z trzypoziomową konstrukcją rurową, armatkami pneumatycznymi na piankowe kule, zjeżdzalniami, trampoliną i basenikami kulkowymi. Ogromną frajdę dzieci miały również jeżdzając na jeździkach, samochodzikach, skacząc na ogromnych piłkach oraz organizując zabawy w kącikach kuchennym i malarskim. Energii do zabawy dodawał dzieciom zjedzony w przerwie na miejscu poczęstunek.
     Nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczną zabawą dzieci w dniu wycieczki czuwały panie wychowawczynie
pani Edyta Chołuj, pani Małgorzata Pawlik-Paduch oraz pani Iwona Mendel. To był naprawdę udany i pełen wrażeń dzień.

image001.jpg     image003.jpg     image005.jpg     image009.jpg     image010.jpg     image013.jpg     image015.jpg     image020.jpg

     Udział dzieci 5-letnich z oddziału III w V jubileuszowych "ZWOLEŃSKICH TEATRAŁKACH" - 28.04.2015r.

     Grupa
5-latków z naszego przedszkola przystąpiła do V Jubileuszowych Teatrałek Zwoleńskich, które odbyły się dn. 28.04.2015r. w  Domu Kultury. Dzieci zaprezentowały spektakl pt. „ Jaś i Małgosia” otrzymując I miejsce w kategorii przedszkola.
     W rolach głównych wystąpili: narrator- Wiktorka Wiech, Małgosia- Lenka Olejarz, Jaś-Kuba Kozieł, drwal- Filipek Sałbut, żona drwala- Antosia Rogala, baba  Jaga-  Roksanka Gunia, zając- Robert Lasek, sarna- Julka Rudka, jeżyk- Oskarek Grudziński, dzik- Franek Figurski, żabka- Natalka Kustra, myszka- Zuzia  Kolak. Grupę do występu przygotowała wychowawczyni oddziału III
p. Edyta Chołuj.


image027.jpg  image002.jpg  image005.jpg  image013.jpg  image016.jpg  image019.jpg  image020.jpg  image022.jpg  image009.jpg  image010.jpg

     Udział dzieci 5-letnich z oddziału III w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej
              i Tańca Ludowedo - 25-26.04.2015r.

     Dzieci z
oddziału III pod opieką pań: wych. E. Chołuj i pań I. Mendel, M. Baśkiewicz wzięły udział w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego. Konkurs organizowany był „ Ku chwale i czci Tych, którzy oddali  za nas w obronie Ojczyzny to, co mieli najcenniejsze- Życie.”
     Festiwal odbył się w Pionkach w dn.
25-26.04.1025r. w budynku Centrum Aktywności Lokalnej. Dzieci 5-letnie z naszego przedszkola zaprezentowały: Przepióreczkę oraz Poloneza i Mazura zdobywając I miejsce w kategorii zespoły - uzyskując maksymalną ilość punktów 23.

image001.jpg     image006.jpg     image009.jpg     image011.jpg     image012.jpg     image014.jpg

     "Owoce, soki i warzywa - kto je i pije ten zdrowie wygrywa" zajęcie w oddziale IV - 09.04.2015r.

     W dniu 09 kwietnia 2015r w grupie dzieci z oddziału IV odbyło się zajęcie pt. "Owoce, soki i warzywa - kto je i pije ten zdrowie wygrywa" przeprowadzone przez p. Jolantę Mazur w ramach programu "Kubusiowi przyjaciele natury".
Celem tego zajęcia było poznanie podstawowych informacji o warzywach i owocach - ich rodzaje, występowanie, a także kształtowanie właściwych postaw żywieniowych - 5 porcji owoców i warzyw dziennie.
     Dzieci wspólnie z nauczycielką przygotowały sałatkę owocową z bananów, kiwi i jabłek. Na zakończenie zajęcia wszyscy przybili sobie "piątkę", a potem spożywali sałatkę i popijali sok owocowy.

image001.jpg  image002.jpg  image009.jpg  image035.jpg  image021.jpg  image050.jpg  image027.jpg  image046.jpg  image030.jpg  image039.jpg

     Uroczystość wielkanocna w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu - 02.04.2015r.

     2 kwietnia w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość wielkanocna przygotowana przez dzieci cztero- i  pięcioletnie pod okiem pań: Agnieszki Piekarz i Jolanty Markowskiej. Odświętnie udekorowana sala oddziału V wypełniła się po brzegi gośćmi, wśród których byli: pani Ewa Laskowska reprezentująca Urząd Gminy w Zwoleniu, pani Wiesława Sałek - kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu oraz przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy przedszkola, przedszkolaki i rodzice.
     Mali aktorzy ubrani odświętnie, zaprezentowali program artystyczny pt.:
 „Z wielkanocnym kogucikiem”, którego głównym celem było przybliżenie zwyczajów i tradycji związanych z nadchodzącymi świętami. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i przejęciem odegrały swoje role: Wiosny, Zajączka, Pisanki, Baranka oraz Dyngusiarzy. W programie nie zabrakło również wesołych i radosnych śpiewów oraz polewania wodą.
„Sypie wiosna, sypie kwiaty
na łąki zielone.
Biją w niebo dźwiękiem jasnym
wielkanocne dzwony.
Dzielimy się jajkiem i starsi i mali,
abyśmy się wszyscy serdecznie kochali” - tymi słowami dzieci zakończyły swój występ. Dostały gromkie oklaski i podziękowania od pani dyrektor przedszkola Małgorzaty Krok, która obdarowała najmłodszych słodyczami. Życzenia złożyła również pani Ewa Laskowska. Miłym akcentem było dzielenie się jajkiem i wspólny obiad przy wielkanocnym stole.


image002.jpg     image005.jpg     image006.jpg     image009.jpg     image010.jpg     image014.jpg     image001.jpg

     "Dzień Przyjaciół Natury" w oddziale II – 27.03.2015r.

     W dniu 27 marca 2015r. w grupie dzieci 4-letnich w oddziale II odbyło się zajęcie pt. "Obchody Dnia Przyjaciół Natury", przeprowadzone przez wychowawcę p. Małgorzatę Pawlik-Paduch w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla przedszkoli „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Celem zajęcia było poznanie podstawowych zachowań proekologicznych.
     Dzieci m. in. dowiedziały się, jak dbać o przyrodę i czego nie robić , żeby jej nie szkodzić. Rysowały swoje propozycje pomocy przyrodzie wypełniając kartę pracy. Bawiły się w tropicieli natury, uczestnicząc w zabawie polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu zwierząt leśnych po tropach. Odpowiadały na pytania quizu sprawdzającego wiedzę o przyrodzie.
Na zakończenie każdy uczestnik zajęć otrzymał tytuł -
Kubusiowego Przyjaciela Natury oraz Książeczkę Przedszkolaka z zadaniami do samodzielnego wykonania przygotowanymi przez sympatycznego misia - Kubusia.


image001.jpg     image004.jpg     image006.jpg     image009.jpg     image010.jpg

     "Dzień marchewki" w oddziale I – 26.03.2015r.

     W dniu 26 marca 2015r. w grupie dzieci 3-letnich odbyło się zajęcie pt. "Dzień marchewki" przeprowadzone przez p. Annę Solecką.
Podczas zajęcia dzieci dowiedziały się, że marchew jest bardzo zdrowa i lubiana nie tylko przez ludzi ale i zwierzęta. Maluchy nauczyły się rymowanki o tym warzywie. Poznały postać
misia Kubusia - przyjaciela natury. Dowiedziały się również, że warzywa i owoce lubiane przez misia należy spożywać pięć razy dziennie, ponieważ są źródłem zdrowia i witamin. Maluchy spożywały marchewkę i bawiły się w marchewkowych detektywów.
     Uwieńczeniem zajęcia było wykonanie marchewki - odznaki marchewkowych detektywów z masy solnej.


image001.jpg     image002.jpg     image003.jpg     image005.jpg     image006.jpg

     Wiosenny kącik przyrody – 24.03.2015r.

     Wiosna to doskonała pora roku do kontynuowania w przedszkolu działań sprzyjających rozbudzaniu zainteresowań dzieci zmianami zachodzącymi w otoczeniu. Stwarza bowiem wspaniałe warunki do podglądania budzącej się do życia przyrody. W tym celu czterolatki z oddziału II pod kierunkiem pani Iwonki zorganizowały w swojej sali wiosenny kącik przyrody.
     
Podekscytowane zaproponowanymi działaniami, z ogromnym zapałem wsypały do doniczek ziemię, z niebywałym zaangażowaniem sadziły cebulę, pietruszkę, fasolę. Dużo radości sprawiło dzieciom wysiewanie malutkich nasionek rzeżuchy na kopiec przygotowany z mokrej waty. W doniczkach znalazły swoje miejsce również nasionka owsa, fasolki szparagowej, cukinii i rozmarynu. Przedszkolaki umieściły swój mały ogródek na słonecznym parapecie okiennym. Każdego dnia doglądają swojej hodowli, podlewają kiełkujące rośliny, obserwują ich wzrost i dzielą się  spostrzeżeniami. Z niecierpliwością czekają na zielone listki rzeżuchy, natkę pietruszki i szczypiorek, aby udekorować nimi wiosenne kanapki.


image001.jpg image003.jpg image004.jpg image009.jpg image021.jpg image022.jpg image026.jpg image031.jpg image034.jpg image040.jpg

     Dzieci z oddziału V szukały wiosny na ulicach Zwolenia – 20.03.2015r.

W dniu 20 marca 2015 r. przedszkolaki z oddziału V pod opieką pań: J. Markowskiej i A. Piekarz wyruszyły na wiosenny przemarsz ulicami naszego miasta. Ustrojeni w opaski z kwiatami oraz przepięknymi kwiatami wykonanymi przez rodziców ochoczo i z wielką radością szukały oznak nadchodzącej pory roku. Ze strony przechodniów oraz przejeżdżających kierowców płynęły miłe gesty, jak również uśmiechy i pozdrowienia. Dzięki uprzejmości jednej z mam - pani Kingi Krok mogliśmy obejrzeć niecodzienne zjawisko zaćmienie Słońca.  Na zakończenie pochodu dzieci w ogrodzie przedszkolnym malowały wiosenne obrazki kolorową kredą. To był naprawdę udany dzień!

Zajęcie zrealizowane zostało w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla przedszkoli, organizowanego przez markę Kubuś: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego  celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne


image024.jpg  image007.jpg  image010.jpg  image015.jpg  image016.jpg  image018.jpg  image019.jpg  image027.jpg  image030.jpg

     WIOSENNY BAL – 19.03.2015r.

     Obchody powitania wiosny w naszym przedszkolu rozpoczęły się już w czwartek 19 marca. Wszystkie przedszkolaki tego dnia uczestniczyły w "Wiosennym balu" poprowadzonym przez firmę edukacyjną "Piano".

     Dzieci najmłodsze z
oddziałów I i II witały nową porę roku w pięknych wiosennych strojach przygotowanych z pomocą rodziców. Przedszkolaki bawiły się tańcząc przy największych dziecięcych przebojach oraz uczestnicząc w różnych zabawach i konkursach. Wspólne zdjęcia upamiętniły ten wyjątkowy dzień.


image002.jpg     image008.jpg     image009.jpg     image010.jpg     image007.jpg

   UDZIAŁ W ELIMINACJACH POWIATOWYCH 60. JUBILEUSZOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
              i  32.  MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ZORGANIZOWANYCH W DOMU KULTURY W ZWOLENIU – 11.03.2015r.

W dniu 11 marca 2015r.
Roma Łupina z oddziału IV wzięła udział w eliminacjach powiatowego 32 Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego w ramach 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Podczas konkursu zaprezentowała wiersz J. Brzechwy pt. "Żaba".

image006.jpg     image008.jpg     image010.jpg     image012.jpg     image011.jpg     image004.jpg

     Jarzynowa sałatka w oddziale V – 11.03.2015r.

     Z myślą o jarzynowych witaminkach w ramach programu zdrowotnego „Zdrowie na talerzu” w dniu 11.03.2015 r.(środa), dzieci z oddziału V pod czujnym okiem pań: A. Piekarz i J. Markowskiej postanowiły zrobić wspólnie pyszną sałatkę jarzynową. Przy tej okazji przedszkolaki poznały wygląd, smak i zapach niektórych składników.
Każdy dostał tackę, nożyk i tak przystąpiliśmy do krojenia. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę warzywną przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Krojenie warzyw dało dzieciom wiele radości.
Podczas robienia sałatki przedszkolaki nauczyły się również, że krojenie i jedzenie wymaga zachowania szczególnej higieny, że nie tylko ręce, ale również warzywa należy myć przed krojeniem i spożywaniem.
     Na koniec gotową sałatkę nałożyliśmy na talerze urządzając w sali prawdziwą ucztę! Wszystkie dzieci z wielkim apetytem zjadły wspólnie przygotowany posiłek.

     Dziękujemy rodzicom
za ugotowanie, obranie, jak również dostarczenie innych składników do naszej sałatki.

image001.jpg     image003.jpg     image005.jpg     image007.jpg     image009.jpg     image011.jpg

     Dzień drugiego śniadania w oddziale III – 03.03.2015r.

     We wtorek tj. 3 marca 2015r. w oddziale III odbyło się zajęcie pt. "Dzień drugiego śniadania" w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Dzieci poznały korzyści wynikające ze spożywania drugiego śniadania. Dowiedziały się, jak ważna jest zbilansowana dieta, bogata w produkty zbożowe i 5 porcji owoców, warzyw i soków.

image002.jpg     image006.jpg     image005.jpg     image008.jpg     image011.jpg     image013.jpg

     "Uczymy dzieci segregować śmieci" zajęcia ekologiczne w oddziale I – 27.02.2015r.

     W piątek tj. 27 lutego 2015r. odbyło się zajęcie pt. "Uczymy dzieci segregować śmieci" w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. W tym dniu grupę dzieci 3-letnich odwiedziły uczennice Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu. Podczas spotkania zaprezentowały przedstawienie o tematyce ekologicznej. Dzieci nauczyły się segregować śmieci pozostawione przez jednego z bohaterów przedstawienia do pojemników oznakowanych odpowiednimi kolorami. Ponadto rozwiązywały zagadki, wspólnie bawili się przy piosenkach pt. "Przyroda wzywa" oraz "Pojemniki". Sprawnie wypełniły kartę pracy "Wrzuć śmieć do kosza".
     Na zakończenie był słodki poczęstunek, a pozostawione papierki po cukierkach, pojemniczki po soczkach i słomki dzieci samodzielnie segregowały do odpowiednich koszy. Zajęcie przeprowadzone było pod opieką pań:
Agnieszki Kaczmarskiej z Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu oraz Anny Kuc wychowawczyni oddziału I.

image001.jpg     image011.jpg     image007.jpg     image019.jpg     image018.jpg     image002.jpg     image016.jpg     image022.jpg

    Rozstrzygnięcie Przedszkolnego Konkurs Recytatorski "Na Zdrówko" – 25.02.2015r.

     W dniu 25 lutego 2015 r. o godzinie 10 .00 odbył się konkurs recytatorski „Na zdrówko” adresowany do dzieci z naszego przedszkola. Organizatorkami były nauczycielki: Agnieszka Piekarz i Jolanta Markowska, które realizują zajęcia z programu zdrowotnego: „Zdrowie na talerzu”.                       

     Zainteresowanie konkursem było duże, ponieważ w każdej prawie grupie zgłosiło się więcej dzieci, niż przewidywał regulamin. Dlatego też wychowawczynie oddziałów, w których liczba chętnych była większa niż 5 przeprowadziły wewnętrzne eliminacje. Ostatecznie do konkursu przystąpiło 19 dzieci. Są to: Igor Kapusta, Agata Smolarczyk, Jan Cywka, Maja Kwapisiewicz, Kacper Drab, Wiktor Szewczyk, Julia Bartoszek, Paulina Białek, Roksana Gunia, Lena Olejarz, Julia Polesiak, Roma Łupina, Zofia Struzik, Norbert Smolarczyk, Anna Jóźwik, Lena Olejarz, Paweł Plewicki, Iga Rutka, Klaudia Szewczyk.
     Wszyscy uczestnicy mieli do zaprezentowania wiersz o tematyce zdrowotnej. Występowi każdego uczestnika z wielką uwagą przysłuchiwało się szacowne jury w składzie:
Małgorzata Krok (przewodnicząca), Jolanta Mazur oraz Iwona Mendel. W trakcie obrad komisji konkursowej dzieci miały okazję do wspólnej zabawy tanecznej oraz poczęstunku. Wszyscy  z niecierpliwością wyczekiwali przybycia i ogłoszenia wyników przez jury.
     Pani dyrektor - jako przewodnicząca jury podziękowała wszystkim dzieciom za wspaniałe występy a organizatorom za organizację konkursu. Podczas wręczania nagród było wiele miłych słów  i gratulacji. Wyniki prezentują się następująco:

I MIEJSCE - PAULINA BIAŁEK

II MIEJSCE - WIKTOR SZEWCZYK

III MIEJSCE - ROMA ŁUPINA

WYRÓŻNIENIA: IGOR KAPUSTA ORAZ ANNA JÓŹWIK.

     Każde dziecko otrzymało pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

image001.jpg     image004.jpg     image005.jpg     image003.jpg

     "PRZYSMAKI PEŁNE WITAMIN" - przyjęcie dla dzieci z owocowo-warzywnym menu – 09.02.2015r.

     Uwieńczeniem działań w oddziale III, mających na celu kształtowanie właściwych postaw żywieniowych u dzieci, było zorganizowanie przyjęcia pod hasłem „Przysmaki pełne witamin”.
     Pięciolatki pod kierunkiem pani Iwonki Mendel podsuwały ciekawe pomysły i wymyślały potrawy projektując specjalne owocowo-warzywne menu. Następnie z pomocą rodziców i babć dzieci przygotowały w domu smakołyki, które później zachwycały społeczność przedszkola swoją różnorodnością. Były wspaniałe ciasta marchewkowe i pachnące jabłkami rogaliki, ciasteczka z marchewką i śliwką, świeże soki owocowe i owocowo-warzywne soki Kubuś, smaczne sałatki z owocami i mnóstwo surowych jabłuszek, bananów i marchewek do chrupania. Przedszkolne przyjęcie było bardzo udane, a dziecięce brzuszki pełne zdrowych przysmaków.

image001.jpg     image003.jpg     image002.jpg     image004.jpg

     Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu na przedstawieniu pt. "Jaś i Małgosia" w oddziale III – 03.02.2015r.

     Dnia 3 lutego 2015r. dzieci z oddziału III przedstawiły bajkę pt. "Jaś i Małgosia" dzieciom 5 i 6-letnim z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. Dzieci przybyły pod opieką pań: Hanny Furgi, Iwony Stachurskiej i Jolanty Kwapisiewicz.

image001.jpg  image006.jpg  image009.jpg  image013.jpg  image017.jpg  image023.jpg  image034.jpg  image035.jpg  image043.jpg  image047.jpg

     Dzień Babci i Dzień Dziadka w naszym przedszkolu – 12-16.01.2015r.

     Są takie dni w roku, kiedy szczególnymi dowodami miłości i szacunku obdarzamy nasze babcie i dziadków to Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Pamiętały o tym również dzieci z naszego przedszkola, które pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń przygotowały piękne uroczystości, na które zaprosiły Babcie i Dziadziusiów.
     Dzieci 4-letnie z
oddziału II w dniu 12 stycznia dla swoich kochanych Dziadków wystawiły jasełka pt. "W Betlejem, w Betlejem wielka radość się dzieje ...". Na zakończenie przedstawienia złożyły życzenia: "O Jezuniu złożony na sianie pobłogosław Babci i Dziadziowi niechaj dobroć twoja zawsze ich strzeże, aby byli zdrowi i wytrwali w wierze ... zdrowia, szczęścia wam życzymy, abyście nam długo żyli, z Narodzenia Pana się cieszyli ... Byście byli wszyscy weseli jako w niebie Anieli – na ten Nowy Rok", a następnie wręczyły każdej Babci i Dziadziowi "Aniołki Szczęścia". To było wyjątkowe pełne wzruszeń spotkanie.
     "Babcia z dziadziusiem dziś świętują" – to tytuł uroczystości jaką przygotowały najmłodsze dzieci z naszego przedszkola z
oddziału I pod opieką wychowawczyni Anny Kuc. Dnia 13 stycznia maluchy wyrecytowały, wyśpiewały i wytańczyły życzenia dla swoich Dziadków. Były to życzenia płynące z małych ale gorących serduszek. Dzieci 3-letnie obdarowały Babcie i Dziadziusiów prezentami w postaci witrażyka ze swoim zdjęciem.
     W środę -
14 stycznia w grupie dzieci 4- i 5- letnich z oddziału V odbyła się uroczystość rodzinna, na którą przybyły bardzo licznie nie tylko babcie i dziadziusiowie, ale również rodzice małych przedszkolaków. Wnuczęta pod okiem pani wychowawczyni - Agnieszki Piekarz z wielkim przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki, składały życzenia oraz wręczyły kolorowe laurki. Taniec "Polka" w wykonaniu dzieci oraz wspólne tańce z ukochanymi babciami i dziadziusiami wywołały wiele radości i wzruszeń a pamiątkowe zdjęcia będą miłym wspomnieniem tego cudownego popołudnia.
     Dnia
15 stycznia dzieci z oddziału III zaprosiły do przedszkola babcie i dziadziusiów, aby złożyć im życzenia z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Uwieńczeniem uroczystości było przedstawienie bajki pt. "Jaś i Małgosia". Po występie dzieci wręczy własnoręcznie robione laurki.
     W dniu
16 stycznia program artystyczny z okazji Święta Babci i Dziadka zaprezentowały dzieci z oddziału IV. Wierszem i piosenką podziękowały kochanym Babciom i Dziadziusiom za okazaną miłość i dobroć. Życzenia i słowa pełne wdzięczności wyraziły wręczając zaproszonym gościom laurki.
     Do serdecznych życzeń składanych przez dzieci i wychowawczyń poszczególnych oddziałów dołączyła się również pani
Dyrektor Przedszkola Małgorzata Krok życząc zdrowia, pociechy z wnuków oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku.

image004.jpg     image006.jpg     image002.jpg     image001.jpg     image003.jpg     image005.jpg

     Dzieci 5 i 6-letnie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu na jasełkach bożonarodzeniowych w oddziale II – 15.01.2015r.

     W dniu 15 stycznia dzieci z oddziału II po raz trzeci wystawiły jasełka bożonarodzeniowe pt. "W Betlejem, w Betlejem wielka radość się dzieje ..." na które zaprosiły starszych kolegów i koleżanki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. Trzy klasy dzieci 5-6-letnich pod opieką swoich wychowawczyń: p. Iwony Stachurskiej, p. Agnieszki Mróz oraz p. Anny Duliasz obejrzały wydarzenia Betlejemskiej Nocy.
    Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały małych aktorów nagradzając ich występ gromkimi brawami.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki złożyły swoim gościom życzenia wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku. W imieniu swoim i pań pracujących w oddziale życzenia złożyła również p. Małgorzata Pawlik-Paduch przekazując na ręce wychowawczyń świąteczne kolorowanki dla dzieci, a Anioły z koszyczkami częstowały wszystkich zaproszonych gości słodyczami.
     Na spotkaniu obecni byli również Dziadkowie aktorów, którzy nie mogli uczestniczyć w poniedziałkowej uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Wnuki po spektaklu uroczyście wręczyły swoim Babciom i Dziadkom "Anioły Szczęścia". Uwiecznieniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia.

image020.jpg     image004.jpg     image014.jpg     image018.jpg     image006.jpg     image016.jpg

     Przedszkolny Bal Karnawałowy – 09.01.2015r.

     Bal karnawałowy to dla  wszystkich przedszkolaków dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu niezapomnianych przeżyć i mnóstwo radości ze wspólnej zabawy.
     W piątek
9 stycznia już od samego rana w naszym przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. W pięknie udekorowanej „sali balowej” można było spotkać wróżki, królewny i królewiczów, delikatne motylki, pszczółki, biedronki, rycerzy i piratów, policjantów, spider-manów a nawet Zorro i mrocznego Batmana. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci, a i rozpoznać dzieci w karnawałowym makijażu było bardzo trudno.
Taneczną zabawę poprowadził, jak co roku dobrze znany przedszkolakom wodzirej. Wszyscy bez wyjątku zauroczeni zostali muzyką dyskotekowych rytmów oraz najpopularniejszych dziecięcych przebojów.  Podczas balu pod kierunkiem wodzireja dzieci uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach otrzymując drobne nagrody. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Orzeźwiający napój i mała przekąska były chwilą wytchnienia podczas pląsów ze swoimi paniami.  Niezapomniane chwile
Karnawału 2015” utrwalone zostały na pamiątkowych zdjęciach indywidualnych oraz grupowych.

image001.jpg   image014.jpg   image016.jpg   image015.jpg   image020.jpg   image005.jpg   image011.jpg   image012.jpg   image024.jpg

     "W Betlejem, w Betlejem wielka radość się dzieje ..." - jasełka oraz uroczyste dzielenie się opłatkiem – 23.12.2014r.

     W dniu
23 grudnia 2014r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość wigilijna z udziałem dzieci, nauczycieli, personelu przedszkola, licznie przybyłych rodziców oraz zaproszonych gości.
     Na wstępie uroczystości dyrektor przedszkola, pani Małgorzata Krok powitała serdecznie wszystkich uczestników tego niezwykłego spotkania.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili zaproszeni goście: Waldemar Urbański - Starosta Zwolenia, Włodzimierz Kabus – zastępca Burmistrza Zwolenia, ks. Krzysztof Badeński - Proboszcz Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, Edyta Jargot - Kierownik Referatu Edukacji i Sportu w Zwoleniu, Elżbieta Nowakowska - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, Wiesława Sałek – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu, Krzysztof Śmietanka – Koordynator Zespołu Nauczycieli Metodycznych w Zwoleniu oraz Rada Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu.
   W świąteczny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wprowadziła wszystkich zebranych grupa
dzieci 4-letnich z oddziału II pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Pawlik-Paduch oraz pani Iwony Mendel przedstawiając mały spektakl teatralny – jasełka bożonarodzeniowe pt. "W Betlejem, w Betlejem wielka radość się dzieje ...".
     W scenerii szopki i rozgwieżdzonego nieba, mali aktorzy w strojach przygotowanych z pomocą i ogromnym zaangażowaniem rodziców odegrali wydarzenia Betlejemskiej Nocy.
Posłańcy przynieśli wiadomość Herodowi. Maryja zaśpiewała kołysankę z czułością tuląc w ramionach nowonarodzonego Jezuska, a obok nich czuwał Józef. Pasterze złożyli pokłony, a królowie w darze przynieśli Dzieciątku kadzidło, mirrę i złoto. Nad wszystkim czuwały troskliwe anioły. Recytowane przez dzieci teksty przeplatały się śpiewem kolęd i pastorałek.
Na zakończenie mali aktorzy wspólnie złożyli wszystkim zebranym życzenia "Wesołych Świąt". Wspaniały występ przedszkolaków został nagrodzony gromkimi brawami.
     Ks. Krzysztof Badeński – Proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, odczytał fragment Pisma Świętego o narodzinach Chrystusa. W serdecznych słowach wyraził świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom wigilijnego spotkania oraz przekazał na ręce pani dyrektor słodkie upominki dla dzieci.
Życzenia w imieniu gości przekazał również zastępca burmistrza Zwolenia pan Włodzimierz Kabus oraz starosta Zwolenia pan Waldemar Urbański przekazując torbę słodkości.
     Na zakończenie spotkania staropolskim obyczajem wszyscy połamali się opłatkiem, po czym zasiedli do wigilijnego stołu.


image001.jpg     image003.jpg     image005.jpg     image011.jpg     image012.jpg     image013.jpg     image016.jpg

     Dzieci z oddziału V piekły chleb – 17.12.2014r.

     W dniu
17 grudnia 2014 r. w ramach realizacji programu zdrowotnego: „Zdrowie na talerzu” autorstwa pań: A. Piekarz i J. Markowskiej upiekły pyszny chlebek. Przed przystąpieniem do pieczenia przedszkolaki zapoznały się z etapami powstawania pieczywa, poznały produkty, z których powstaje chleb. Zajęcia zakończyły się degustacją pysznego chlebka z surówką z kapusty kiszonej, którą dzieci ukisiły parę tygodni temu.

image027.jpg image038.jpg image039.jpg image031.jpg image002.jpg image009.jpg image057.jpg image054.jpg image026.jpg image023.jpg image022.jpg

     Mikołajkowe atrakcje w naszym przedszkolu – 04-05.12.2014r.

     „Dziś w naszym przedszkolu wiele radości, Święty Mikołaj tu dziś zagości”- tymi słowami nauczycielki z Publicznego Przedszkola rozpoczęły tegoroczne Mikołajki.
     Już od samego rana przedszkolaki były podekscytowane i radosne. Kiedy dzwoneczek oznajmił przybycie Mikołaja, atmosfera oczekiwania przybrała kulminacyjny moment. Wszystkie dzieci przywitały strudzonego gościa brawami i radosnymi okrzykami. Mikołaj powitał przedszkolaków, porozmawiał z nimi i wręczył każdemu dziecku upragniony prezent. Oprócz prezentów indywidualnych przygotowanych przez Radę Rodziców każda grupa dostała piękny upominek ufundowany przez panią dyrektor przedszkola- Małgorzatę Krok.
Następnie dzieci zaproszone przez Elfa bawiły się w Krainie Zabawek wraz z Mikołajem. Wspólna zabawa przy muzyce, zagadki i konkursy dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń. Każde dziecko nagrodzone było bransoletkami fluorescencyjnymi i kolorowymi balonikami ufundowanymi przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Zwoleniu.
   W drugim dniu Mikołajkowych atrakcji wszystkie dzieci uczestniczyły w zabawie w „ przedszkolnej krainie fantazji” . Bawiły się w basenie z kulkami, w piernikowym domku Baby Jagi, na zjeżdżalni, pokonywały tunel. Uśmiechom i radości nie było końca. Wszystkie atrakcje na długo pozostaną w pamięci dzieci dzięki wykonywanym indywidualnym i grupowym zdjęciom.
Odchodząc z przedszkola każdy wychowanek otrzymał bajkę na płycie CD „Jak rodzina mrówek ogród urządzała” ufundowaną przez GRUPĘ PSB – Polskie Składy Budowlane.
     Nad prawidłowym przebiegiem uroczystości czuwały panie
Anna Solecka i Jolanta Markowska.

image002.jpg   image006.jpg   image012.jpg   image017.jpg   image019.jpg   image022.jpg   image023.jpg   image026.jpg   image013.jpg

     Wróżby i zabawy andrzejkowe w przedszkolu – 28.11.2014r.

"W naszej izbie same dziwy,
płynie wosku wartka struga.
Pokaż, wosku, która pierwsza
wyjdzie za mąż, która druga?
Od północy wiatr wieje
coś się staje, coś się dzieje
Św. Andrzeju daj znać
co się z nami będzie dziać."

     Andrzejki - to tradycja ludowa wieczoru wróżb znana od najdawniejszych czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dawniej w przedostatni dzień listopada (wigilię Św. Andrzeja z 29 na 30) wszystkie panny (później również kawalerowie) wróżyły sobie, aby dowiedzieć się, co czeka je w przyszłości. Andrzejki były również specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.
     Dzisiaj nie traktujemy andrzejkowych wróżb tak poważnie, jak robiono to dawniej. Wróżenie w andrzejkowy wieczór to przede wszystkim dobra zabawa i właśnie do takiej wesołej, wspólnej zabawy zaprosiła
dzieci 4-letnie z oddziału II wychowawczyni Małgorzata Pawlik-Paduch w dniu 28 listopada 2014r. Dzieci w bajkowych strojach z wielkim zainteresowaniem brały udziałm we wszystkich przygotowanych w sali wróżbach i zabawach andrzejkowych.
Przedszkolaki w czasie piątkowego spotkania poznały i bawiły się w następujące wróżby i zabawy andrzejkowe: lały wosk przez dziurkę od klucza i odgadywały przepowiednie z cienia ulepka woskowego na ścianie, przestawiały buty w kierunku progu drzwi, rzucały monety przez lewe ramię do "studni", bawiły się w wirującą butelkę, losowały kolory, filiżanki i talerzyki z wróżbą oraz przepowiednie z drzewka szczęścia. Czarodziejska kula zdradzała dzieciom kim będę w przyszłości – jaki czeka je zawód, a serduszko imię ukochanej osoby.
Wiele radości sprawiła dzieciom dyskoteka andrzejkowa pod hasłem "Taniec z miotłą Baby Jagi" oraz przeplatana między wróżbami zabawa ruchowa do rymowanki "Czarowanie".
     Na zakończenie wyśmienitej zabawy na dzieci czekał słodki poczęstunek. Pamiątką tego niezwykłego spotkania było samodzielnie wykonane serduszko, które dzieci zabrały do domu. To był naprawdę niezwykły i magiczny dzień pełen wrażeń.


image001.jpg   image006.jpg   image007.jpg   image012.jpg   image016.jpg   image019.jpg   image023.jpg   image024.jpg

      Wycieczka starszaków do młyna w Rudzie - 25.11.2014r

     We wtorek (25.11.2014) dzieci z oddziału V pod opieką A. Piekarz i J. Markowskiej w ramach programu zdrowotnego- „Zdrowie na talerzu” pojechały na wycieczkę do młyna w Rudzie. Na miejscu serdecznie przywitał wszystkich właściciel: pan Wacław Nowakowski z synem.
Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem młyna oraz poznanie etapów produkcji mąki. Dzieci obejrzały maszyny i urządzenia produkujące mąkę. Przedszkolaki miały niecodzienną okazję zważyć się wspólnie na wadze, na której ważone są samochody przywożące ziarno do produkcji mąki. Na zakończenie pan Nowakowski poczęstował wszystkich pysznymi cukierkami a opiekunom podarował mąkę, z której dzieci w przedszkolu pod opieką pań nauczycielek upieką przepyszny chleb.
Do grupy przedszkolaków dołączyły również dzieci z 
oddziału III pod opieką pani E. Chołuj.
Przedszkolaki wróciły do przedszkola bardzo zadowolone i radosne. Wycieczka dostarczyła dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń.

image001.jpg     image003.jpg     image007.jpg     image009.jpg     image012.jpg

      Spotkanie ze stomatologiem w oddziale IV- 19.11.2014r

     W dniu 19 listopada 2014r. w ramach edukacji "Dbamy o zdrowie" zorganizowane zostało sppotkanie z lekarzem stomatologiem panią Iwoną Markiewicz.
W spotkaniu uczestniczyły
dzieci 3-4-5-letnie z oddziału IV. Celem spotkania było zapoznanie z pracą dentysty oraz profilaktyka ochrony zębów. Pani dentystka opowiedziała przedszkolakom o przyczynach powstawania próchnicy zębów oraz o sposobach jej zapobiegania. Przedszkolaki poznały, które produkty spożywcze są zdrowe dla zębów. Omówiła i pokazała jak należy prawidłowo myć zęby. Pod okiem lekarza stomatologa każde dziecko umyło zęby w łazience. Przedszkolaki otrzymały gadżety zachęcające do kontrolnych wizyt w gabinecie stomatologicznym. Dzieci podziękowały pani doktor za wizytę. Uzupełnieniem spotkania zachęcającym do odwiedzenia gabinetu stomatologicznego było głośne czytanie książeczki "Idę do dentysty".

image005.jpg   image003.jpg   image006.jpg   image010.jpg   image017.jpg   image021.jpg   image026.jpg   image027.jpg   image030.jpg

      Kiszenie kapusty (oddział V) - 12.11.2014r

"Wielki rwetes dziś u Basi, bo kapustę Basia kwasi.
Szatkownica poszła w taniec.. To ci będzie szatkowanie!
Rach, ciach, ciach, obereczka- już kapusty pełna beczka!”


     Środa (12.11.2014)
w naszym przedszkolu był dniem innym niż wszystkie. Dzieci z oddziału V pod opieką A. Piekarz i J. Markowskiej uczestniczyły w niecodziennym zajęciu przybliżającym tradycję kiszenia kapusty. Zajęcie odbyło się w ramach realizowanego programu „Zdrowie na talerzu”.
     Dzieci wraz z paniami zabrały się ochoczo do pracy: szatkowały kapustę, marchewkę, ugniatały i przyprawiały kapustę w beczce. Podkreślono jej walory zdrowotne i porównywano smaki składników do jej przygotowania. Z doświadczenia wiemy, że czynność ta jest zapomniana i niedoceniana przez młodych rodziców, a o walorach kiszonej kapusty świadczą opinie dietetyków oraz środowiska medycznego. Uważamy więc, że są ważne wskazania ku temu, aby czynność tę pielęgnować i zachęcać wszystkich do domowego produkowania tego specjału kuchni Polskiej. Poprzez pokaz, zabawę, doświadczanie, dzieci mają świadomość konieczności spożywania , warzyw i ich przetworów. To już kolejne nasze działanie poświęcone zdrowemu żywieniu. "By żyć długo, kolorowo trzeba się odżywiać zdrowo!"


PB081299.JPG   PB081336.JPG   PB081379.JPG   PB081389.JPG   PB081394 (1).JPG   PB081396.JPG   PB081398.JPG   PB081399.JPG

      Eliminacje do XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego - 08.11.2014r

     Po raz drugi Dom Kultury w Zwoleniu był współorganizatorem Eliminacji do XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni, Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowo -Estradowym – KONAR reprezentowanym przez Alicję Konarską – prezesa. Wydarzenie to odbyło się 8 listopada w sali widowiskowej Kina Świt w Zwoleniu. W przesłuchaniach wzięło udział 45 podmiotów – 262 osoby.
Nasze przedszkole reprezentowały starszaki - dzieci 5-letnie z oddziału III, które pięknie zatańczyły na scenie "Poloneza " oraz zaśpiewały "Przepióreczkę" zajmując II miejsce w eliminacjach.

image009.jpg  image008.jpg  image020.jpg  image015.jpg  image003.jpg  image014.jpg  image016.jpg  image023.jpg  image026.jpg

     Uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka" - 06.11.2014

     W dniu 6 listopada 2014r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. W uroczystości wzięli udział rodzice dzieci nowoprzybyłych do przedszkola. Dzieci z oddziału I i IV pod opieką wychowawców pań: Anny Kuc i Anny Tadej zaprezentowały rodzicom okolicznościowe wiersze i piosenki.
     Dużym przeżyciem dla przedszkolaków było ślubowanie oraz ceremonia pasowania na dzielnego przedszkolaka, której dokonała
dyrektor przedszkola pani Małgorzata Krok. Pasowanych przedszkolaków podczas uroczystości odwiedziła "Pani Jesień", która obdarowała dzieci owocami i słodyczami. Uroczystość dostarczyła zarówno dzieciom jak i rodzicom niezapomnianych przeżyć.

image003.jpg     image002.jpg     image005.jpg     image006.jpg     image008.jpg     image007.jpg

     Spotkanie ze strażakami w przedszkolu - 05.11.2014

     W środowe przedpołudnie - 5 listopada dzieci z oddziałów III i V gościły miłych gości - panów strażaków. Spotkanie zorganizowały panie: E. Chołuj i A. Piekarz. Przedszkolaki z uwagą wysłuchały pogadanki dotyczącej pracy strażaków, sposobów zapobiegania pożarom oraz utrwaliły telefony alarmowe.
Panowie:
Mariusz Grudziński oraz Krzysztof Gajowiak są nie tylko strażakami, ale również tatusiami dzieci: Oskarka i Kubusia. Miłą niespodzianką było przeczytanie dzieciom książeczki: "Jak Wojtek został strażakiem".
     Na zakończenie panowie zademonstrowali, w jaki sposób działa czujnik dymu. Każde dziecko otrzymało informację dotyczącą czadu. To było udane i bardzo przyjemne spotkanie.

image002.jpg     image004.jpg     image006.jpg     image007.jpg     image008.jpg

     Próbna ewakuacja - 29.10.2014

     W dniu 29.10.2014 r. w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu odbyła się próbna ewakuacja na wypadek zagrożenia pożarowego. Ćwiczenia
przeciwpożarowe nadzorowane były przez jednostkę
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.
     W ewakuacji udział wzięło 101 dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz 19 pracowników. Celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia, utrwalenie zasad postępowania na wypadek pożaru oraz poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.
     Wszyscy uczestnicy sprawnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami opuścili placówkę.
Po zakończonej ewakuacji strażacy opowiedzieli na czym polega praca strażaków i zaprezentowali dzieciom wyposażenie wozu strażackiego. Wychowankowie z zainteresowaniem oglądali kombinezon przeciwpożarowy. Odważni chłopcy z najstarszych grup chętnie przymierzali strażacki hełm oraz ubranie. Strażacy ze wszystkimi uczestnikami ewakuacji pożegnali się włączając sygnał alarmowy w wozie strażackim.

image001.jpg     image006.jpg     image007.jpg     image012.jpg     image013.jpg     image015.jpg     image018.jpg     image019.jpg

     Spotkanie przedszkolaków z bibliotekarzem (oddział IV) - 27.10.2014

     W dniu 27.10.2014r. dzieci z oddziału IV uczestniczyły w spotkaniu z bibliotekarzem, panem Zbigniewem Cywką, które zorganizowane zostało w przedszkolu. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowania książką.
     Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały czytanej przez zaproszonego gościa bajki J. Tajca "Jarzębinka". Duże zainteresowanie wzbudziły przyniesione przez bibliotekarza książki, a zwłaszcza książka obrazkowa oraz napisana alfabetem Braille'a książeczka dla dzieci niewidomych. Przedszkolaki przypomniały sobie poznane podczas wycieczki do biblioteki prośby książki - zasady właściwego obchodzenia się z książką. Miłym akcentem spotkania były zagadki związane tematycznie z aktualną porą roku.
     Na zakończenie dzieci wręczyły gościowi podziękowanie oraz otrzymały słodycze.

image001.jpg     image003.jpg     image004.jpg     image007.jpg     image009.jpg     image010.jpg

     Spotkanie z Misjonarzem - 27.10.2014

     W dniu 27 października nasze przedszkole odwiedził gość z dalekiego kraju - o. Jerzy Wilk kamilianin z Madagaskaru. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z oddziałów: III, IV i V. Misjonarz opowiadał przedszkolakom o życiu w kraju odległym od Polski, o życiu, zabawie i nauce dzieci, dla których przez miniony tydzień nasze starszaki zbierały przybory szkolne. Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom zaangażowanym w akcję.

image001.jpg     image003.jpg     image006.jpg     image008.jpg     image009.jpg     image010.jpg     image012.jpg

     Udział dzieci z oddziałów III i V w Pikniku Artystycznym - 22.10.2014

     W środę 22 października w Parku Miejskim w Zwoleniu dzieci z oddziałów III i V wzięły udział w "Pikniku  Artystycznym pod skrzydłem Jana Kochanowskiego”, którego  organizatorkami była Grupa Kobiet Kreatywnych. Było to działanie prowadzone  w ramach dotowanych projektów.
     Dzieci pod opieką pań: 
E. Chołuj, A. Piekarz, J. Markowskiej i D. Kupis malowały anioły. Było kolorowo i kreatywnie a prace najmłodszych wzbudziły uznanie wśród organizatorów. Przedszkolaki zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

image012.jpg   image013.jpg   image001.jpg   image005.jpg   image017.jpg   image026.jpg   image011.jpg   image027.jpg   image028.jpg

     Uroczystość z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ - 14.10.2014r.

     "Nasza Pani" to tytuł uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej przez dzieci 5-letnie z oddziału III pod opieką p. Edyty Chołuj. Podczas uroczystości, która odbyła się 14.10.2014r. dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki przekazując życzenia całemu personelowi przedszkola. Uwieńczeniem programu artystycznego był taniec z pomponami "Aeromanisero".
     W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: p. Bogusława Jaworska – burmistrz Zwolenia, p. Włodzimierz Kabus – z-ca burmistrza Zwolenia, p. Waldemar Urbański – starosta zwoleński, p. Wiesława Sałek – dyr. Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu, p. Zbigniew Cywka – pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Rada Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu.
     Wiele serdecznych życzeń z okazji Dnia Edukacxji Narodowej dla całego personelu przedszkola przekazała p. dyr. Małgorzata Krok, p. burmistrz Bogusława Jaworska, p. starosta zwoleński Waldemar Urbański oraz przewodniczący Rady Rodziców p. Przemysław Wiech. Wszystkie dzieci zostały obdarowane przez zaproszonych gości słodyczami.


image001.jpg  image011.jpg  image013.jpg  image024.jpg  image042.jpg  image027.jpg  image049.jpg  image055.jpg

     Wycieczka starszaków do Warszawy - 09.10.2014r.

     Dnia 9 października dzieci z oddziałów: III i V uczestniczyły w autokarowej wycieczce do Warszawy. Wycieczkę zorganizowały panie: E. Chołuj i A. Piekarz. Piękna pogoda sprzyjała poznawaniu stolicy.
     Przedszkolaki spędziły niezapomniane chwile w Centrum Kopernika oraz w Ogrodzie Zoologicznym. Wszyscy szczęśliwi i trochę zmęczeni wrócili do przedszkola, gdzie na małych i dzielnych wycieczkowiczów czekali stęsknieni rodzice. To był dzień wspaniałych wrażeń.

image005.jpg  image007.jpg  image011.jpg  image012.jpg  image016.jpg  image017.jpg  image021.jpg  image023.jpg  image027.jpg

     Święto Pieczonego Ziemniaka - 02.10.2014r.

     2 października - po raz pierwszy w naszym przedszkolu odbyła się impreza grupowa
"ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA". Autorkami pomysłu zorganizowania wspólnej zabawy dla dzieci z oddziału V i ich rodziców były panie: Agnieszka Piekarz oraz Jolanta Markowska.
     Było to pierwsze zajęcie realizowane w ramach programu własnego "Zdrowie na talerzu", którego autorkami są w/w panie. Piękna pogoda, zaangażowanie rodziców, dziadków w przygotowanie imprezy gwarantowały świetną zabawę. Radość przedszkolaków była ogromna, kiedy to wspólnie z najbliższymi tańczyły, śpiewały, brały udział w konkurencjach sportowych oraz techniczno-artystycznych.
     Swoją obecnością zaszczyciła wszystkich
pani dyrektor - Małgorzata Krok składając podziękowania wszystkim, którzy uświetnili zabawę. Wspólne zdjęcia będą miłą pamiątką czwartkowego popołudnia w gronie przedszkolaków oraz ich nauczycieli.

image001.jpg  image002.jpg  image004.jpg  image007.jpg  image008.jpg  image012.jpg  image015.jpg  image016.jpg  image021.jpg

     Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu - 30.09.2014r.

     W dniu 30.09.2014r. dzieci z oddziałów III i V pod opieką pań Edyty Chołuj i Agnieszki Piekarz odbyły wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu. Dzięki uprzejmości panów strażaków: Mariusza Grudzińskiego i Krzysztofa Gajowiaka przedszkolaki miały okazję zwiedzić budynek Straży oraz poznać pracę strażaków. Atrakcją dla wszystkich był pokaz przykładowego alarmu próbnego.

image002.jpg     image004.jpg     image007.jpg     image010.jpg     image011.jpg     image016.jpg

     Wycieczka do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu dzieci z oddziału IV - 17.09.2014r.

     W dniu 17 września 2014r. dzieci z oddziału IV pod opieką wychowawczyni odwiedziły Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwoleniu. Przedszkolaków serdecznie powitała dyrektor pani Ewa Kulińska. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z pracą bibliotekarza oraz poznały zasady obchodzenia się z książką. Z ogromnym zainteresowaniem oglądały w czytelni dla dzieci kolorowe książeczki. Z uwagą wysłuchały czytanych przez panią bibliotekarkę wierszy o jesieni oraz rozwiązywały zagadki związane tematycznie ze zbliżającą się nową porą roku. Zwiedziły inne pomieszczenia biblioteki zapoznając się z zasadami zachowaniem w tej szczególnej instytucji. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały zakładki do książki oraz słodycze.
     Zachęcamy wszystkich rodziców do odwiedzania z dziećmi biblioteki i włączenia się w prowadzoną przez przedszkole akcję "Cała Polska czyta dzieciom".

image007.jpg  image009.jpg  image010.jpg  image011.jpg  image013.jpg  image022.jpg  image026.jpg  image027.jpg  image030.jpg

     Wycieczka dzieci z oddziałów II i IV do Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, wspólny spacer z policjantem na pobliskie skrzyżowanie - 16. 09. 2014r.

     W dniu 16 września 2014r. Małgorzata Pawlik-Paduch i Anna Tadej wychowawczynie oddziałów II i IV zorganizowały wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Celem wycieczki było zapoznanie przedszkolaków z zasadami bezpiecznego przejścia przez jezdnię, wspólny spacer z policjantem na pobliskie skrzyżowanie i przekraczanie jezdni, a także umundurowaniem policjanta i jego miejscem pracy.
     Pan policjant opowiedział dzieciom o charakterze swojej pracy, umundurowaniu, pokazał wykorzystywane w służbie radiowozy. Przedszkolaki mogły również przyjrzeć się pracy dyżurnego jednostki w budynku komendy.

     Pan policjant przypomniał również dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególnie zwracając uwagę na bezpieczne przechodzenie przez jezdnię na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną oraz bez sygnalizacji. W bezpośredniej rozmowie oraz podczas przechodzenia przez jezdnię dzieci miały okazję poznać i utrwalić elementarne zasady ruchu drogowego. Wycieczka była dla nich radosnym i ciekawym przeżyciem.

image002.jpg   image004.jpg   image011.jpg   image015.jpg   image016.jpg   image018.jpg

      Wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu - 16.09.2014r.


     16 września dzieci z
oddziału III i V pod opieką pań:E.Chołuj i A.Piekarz zwiedziły pomieszcenia szkoły podstawowej. Pani dyrektor - Elżbieta Wargacka - przywitała dzieci bardzo serdecznie oraz oprowadziła po budynku szkoły. Dzieci zwiedziły sale zajęć, szatnię, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną oraz bibliotekę. Pani bibliotekarka Justyna Kaczmarczyk przeczytała przedszkolakom piękną bajkę oraz opowiedziała o zasadach obowiązujących w bibliotece. Miłym akcentem wizyty był słodki podarunek od pani Dyrektor szkoły, która zapraszała przedszkolaków do   "Radosnej Szkoły" - przyjaznej dla każdego ucznia i rodziców.


           
                             
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP