PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
           

           
                         
           

SPRAWOZDANIA  FINANSOWESprawozdanie finansowe za rok 2020:
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10


Archiwum:
Sprawozdania finansowe jednostki za rok 2018, 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zwoleniu pod poniższym linkiem:
https://bip.zwolen.pl/index.php?id=532           
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP