PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
           

           
                         
           

SPRAWOZDANIA  FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.           
                             
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP