PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia te prowadzi nauczycielka, która ma wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym kierunek filologia polska specjalność logopedia oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Zajęcia odbywają się z tymi dziećmi, u których zaburzenia mowy powodują zakłócenia w komunikacji językowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu – Milenę Furgę.

Zajęcia z terapii pedagogicznej
Terapia, której celem jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości. Zajęcia te prowadzi pani Agnieszka Piekarz – oligofrenopedagog posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe studia podyplomowe z zakresu kształcenia specjalnego.

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
W zajęciach biorą udział dzieci 5- letnie, które wymagają korygowania wad postawy. Zajęcia prowadzi nauczycielka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjnej – Jolanta Markowska.

Religia
W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa. Zajęcia prowadzi siostra Iwona Turowska.

Koło plastyczne - „Mali artyści"
W zajęciach biorą udział dzieci 5-letnie. Zajęcia plastyczne prowadzi pani Jolanta Markowska.

Koło informatyczne – „Mały informatyk"
Zajęcia „Mały informatyk" - zabawy z komputerem przeznaczone są dla dzieci 5-letnich. Zajęcia prowadzi Małgorzata Pawlik-Paduch.

Zajęcia muzyczno – rytmiczne
Prowadzą wychowawcy w poszczególnych oddziałach: Biedronki – Agnieszka Piekarz (środa godz.:14.15 – 14.30), Motylki - Anna Kuc (czwartek godz.: 14.15 – 14.30), Kangurki - Anna Solecka (czwartek godz. 14.15 – 14.30), Tygryski - Jolanta Markowska (piątek godz. 14.15 – 14.30), Skrzaty - Małgorzata Pawlik-Paduch (piątek godz. 14.15 – 14.30).           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP