PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

           
           

           
                         
                       
                             
           

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia te prowadzi nauczycielka, która ukończyła wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym kierunek filologia polska specjalność logopedia oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Zajęcia odbywają się z tymi dziećmi, u których zaburzenia mowy powodują zakłócenia w komunikacji językowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu – Milenę Mąkosę.

Zajęcia z terapii pedagogicznej
Terapia, której celem jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości. Zajęcia te prowadzi pani Agnieszka Piekarz – oligofrenopedagog, posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe studia podyplomowe z zakresu kształcenia specjalnego.

Terapia ręki
Głównym celem zajęć jest usprawnianie motoryki małej, dostarczanie wrażeń dotykowych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi. Zajęcia prowadzi Agnieszka Piekarz, która posiada certyfikat terapeuty ręki.

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
W zajęciach biorą udział dzieci 5- letnie, które wymagają korygowania wad postawy. Zajęcia prowadzi nauczycielka, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej – Jolanta Markowska.

Religia
Zajęcia z katechezy prowadzone są przez siostrę Iwonę Turowską. W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne
Prowadzą nauczycielki w poszczególnych grupach: Misie - Małgorzata Siewierska (poniedziałek godz: 8.45-9.00), Pszczółki – Iwona Mendel (wtorek godz: 8.30-8.45), Kotki - Edyta Chołuj (piątek godz: 8.45-9.00), Biedronki – Agnieszka Piekarz (wtorek godz: 14.15-14.30), Motylki – Anna Kuc (wtorek godz: 14.15-14.30),

           
                         
           

           
           

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP